5. LI:¦VONIA

5.	LI:¦VONIA
Amsterdam 1630

Hondius Henricus (Henry, Hendrick, Henricum) (1597-1651)
Mercator (Kremer, Cramer) Gerard (Gerhard) (1512-1594)                              

00641-05051-b 00641-05051-a

Skala 1:1500000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Milliaria Germanica ¦ communia

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa.

Gerardi Mercatoris Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi… Edito decima. Amsterodami 1630 sumptibus et typis aeneis Henrici Hondii.

Mapa pochodzi z atlasu G. Mercatora wydanego w 1630 roku przez Henryka Hondiusza, starszego syna Jodocusa seniora; do 1621 roku  współpracował ze swoim ojcem i matką, później jednak założył własne wydawnictwo. Od 1630 roku współpracuje ze swoim szwagrem Janem Janssonem. Na SE w treści tekst: „Amstelodami, Sumptibus ¦ Henrici Hondij. 1627.„, na SW w treści tekst: „Per Gerardum Mercatorum ¦ Cum Privilegio„, opisane strony świata: Sep: tentrio, Me: ridies, Ori: ens, Oc: cidens. Na odwrocie na E tekst: „LIVONIA, ¦ OR ¦ LIEFLAND., ” na NE numer strony: „107„, na SE pod tekstem: „Vv” ołówkiem: „Mercator„, na W tekst: „LIVONIA, ¦ OR ¦ LIEFLAND., numer strony: „108„.

Znak wodny: V
Osiedla: sygnatura nieregularna, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora
Nazewnictwo: hydrografia, wyspy, państwa, osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 5′.
Ramka: zwykła
Format: r: 364×473, p: 367×478, a: 435×536

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00641/05051

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)