5. [ATLAS] [MAIOR,] Salomon Neugebauer

5. [ATLAS] [MAIOR,] Salomon Neugebauer

5.     [ATLAS] [MAIOR,] Salomon Neugebauer
Amsterdam 1662

Blaeu Joannes (Jean, Johann, John) (1596-1673)
Neugebauer Salomon (1611 – 1654)                                                                  

[A  T  L  A  S]

[M  A  I  O  R,]

[S I V E]

[COSMOGRAPHIA]

[B L A V I A N A ,]

[Q  V  A]

[S O L V M, S A L V M,]

[C  OE  L  V  M,]

[A  C  C  V  R  A  A  T  I  S  S  I  M  E]

[D  E  S  C  R  I  B  V  N  T  V  R.]

[P    O    L    O    N    I    A,]

[Q   V   Æ       E   S   T]

[E   U   R   O   P   Æ]

[L I B E R   Q V I N T V S.]

 

Luźne strony tekstu z drugiego tomu łacińskiego wydania  Atlas Maior. Autorem tekstu jest Salomon Neugebauer, historyk, pedagog, rektor szkoły kalwińskiej w Kocku. Pochodził z Prus Królewskich (Grudziądz?, Gdańsk?); od miejsc pochodzenia pisał się: Graudentinus (i.e. Grudziąc) ; a Cadano ; de Gedano. Czynny od r. 1589 (studia we Frankfurcie n. O.), zm. prawd. w l. 20. lub 30. XVII w.. Stron tekstu: 17 podwójnych, format: 332x510x3

Kolekcja:          Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00715/05125

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)