49. UKRAINÆ PARS. ¦ QUÆ ¦…

49. UKRAINÆ PARS. ¦ QUÆ ¦ BRACLAVIA PALATINATUS ¦ Vulgo dicitur. ¦ Per Guilhelmum le Vaßeur de Beauplan ¦ S. R. Mtis. Polo-niæ Architectum militarem etc. ¦ AMSTELODAMI EX OFFICINA J. Covens &C. Mor-tier

49.	UKRAINÆ PARS. ¦ QUÆ ¦ BRACLAVIA PALATINATUS ¦ Vulgo dicitur. ¦ Per Guilhelmum le Vaßeur de Beauplan ¦ S. R. Mtis. Polo-niæ Architectum militarem etc. ¦ AMSTELODAMI EX OFFICINA J. Covens &C. Mor-tier
Amsterdam 1730

Beauplan (de) le Vasseur Guillaume (1595-1685)
Covens Jean [Jan, Johannes] (1697-1774)
Delisle (De L’Isle) Guillaume (Insulanus) (1675-1726)
Mortier Corneille (1699-1783)

00624-05034-b 00624-05034-a

Skala 1:500000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Milliaria Polonica„, „M. Ocrenica„, „M. Germanica

Miedzioryt kolorowany, mapa szczegółowa.

(Atlas nouveau, contenant toutes les parties du monde… par Guillaume de l’Isle… Amsterdam 1730 Jean Covens et Corneille Mortier.

Mapa Księstwa Bracławskiego opracowana na podstawie materiałów le Vasseur de Beauplan’a przez J. Blaeu’a i zamieszczona w atlasie G. de l’sle wydanym w wydawnictwie J. Covensa & C. Mortier’a w Amsterdamie. Spółka wydawnicza J. Covens & C. Mortier, przejęła oficynę P. Mortiera i od 1710 roku wydawała drukowaną wcześniej pod nazwiskiem P. Mortier dzieła, G. de l’Isle nadworny geograf króla francuskiego, członek Akademii Nauk, po jego śmierci wydawnictwo przejęła jego żona, i prowadziła je w spółce z Philippe Buache. V. G. Beauplan, normandzki inżynier wojskowy działający w służbie króla polskiego, autor szczegółowej mapy Ukrainy i Królestwa Polskiego. Dom Covens & Mortier (1721-1866), największy wydawca kartograficzny XVIII wieku, został założony przez Johannesa Covensa I (1697-1774) i Cornelisa Mortiera (1699-1783) na Vijgendam w Amsterdamie. Giełda miejska architekta Hendricka de Keysera Współpraca powstała po śmierci Pietera Mortiera (1661-1711), syna francuskiego uchodźcy politycznego, który w 1690 roku uzyskał przywilej rozpowszechniania map i atlasów francuskich wydawców w Holandii. Wdowa po nim kontynuowała działalność aż do śmierci w 1719 r. Jej syn Cornelis Covens przejął na kilka lat kierownictwo pod nazwiskiem ojca. 20 listopada 1721 roku Cornelis Mortier i Johannes Covens I założyli firmę. Ten ostatni w tym samym roku ożenił się z siostrą Cornelisa. Od tego roku nazwa. Ich firma miała doświadczyć ogromnej ekspansji w ciągu następnych 140 lat. W 1732 r. Spadkobiercy sprzedali posiadłość (obok Beurs van Hendrick de Keyser) swojemu bratu Cornelisowi i jego wspólnikowi Covens. Ich głównymi konkuren tami byli

Strona tytułowa Atlas Novus…

Reinier & Josua Ottens oraz Gerard Valck & Petrus Schenck. Po śmierci Johannesa Covensa I (1774) do firmy dołączył jego syn Johannes Covens II (1722-1794). Nowa nazwa firmy została wprowadzona w 1778 roku. Następcą Johannesa Covensa II był jego syn Cornelis Covens (1764–1825), który z kolei wprowadził do firmy Petrusa Mortiera IV, prawnuka Petrusa Mortiera I. Nazywała się od 1794 do 1866: Ostatnim Covensem w serii był Cornelis Jo (h) annes Covens (1806-1880). Covens & Mortier posiadało duży zasób atlasów i map, w tym: Delisle, Jaillot, Johannes Janssonius, Sanson, Claes Jansz. Visscher, Nicolaas Visscher i Frederik de Wit. Imponująca liczba atlasów zniknęła z prasy przez dziesięciolecia. Około 1725 r. Covens & Mortier opublikowało przedruk atlasu świata Frederika de Wita, czyli Atlas Major. Wspólnicy posiadali oryginalne miedziane płyty tego atlasu. W 1730 r. Pieter van der Aa sprzedał swoje płyty drukarskie firmie Covens & Mortier. W drugim wydaniu nazwisko tego autora zostało usunięte. Atlas z 56 mapami został opublikowany przez Allarda. Od 1730 do 1774 r., pojawiły się liczne wydania „Atlas Nouveau” G. Delisle’a, początkowo z 43 mapami, które wzrosły do ​​138 około 1775 r. Firma używała do tego świeżo wyciętych płyt miedzianych. Jednak kartusze nie były tak piękne, jak na oryginalnych mapach. Około 1740 roku ukazała się cała seria atlasów kieszonkowych z różnych krajów, określanych jako „très commode pour les Voyageurs”. Jedną z serii była „Dix – Sept Provinces” Sansona. Pomyślano również o wojsku. Przed nimi pojawił się „Atlas czyli zeskanowane mapy dla wygody funkcjonariuszy do noszenia w kieszeni”. Duże atlasy były często tworzone na zamówienie. Zawierają stosunkowo niewiele własnych map. W jednym egzemplarzu zawierającym 742 mapy liczymy 63, aw innym 352 tylko 6. Przykładami oryginalnych wydań własnych są: „De Heerlijkheid van Castricum” z 1737 r. I „Nieuwe Kaart van Loenen” z tego samego roku. Ponownie ukazały się także książki miejskie. A.o. ciekawy Atlas lub Great Cities Book of Europe, który zawierał 439 map miast. Był też zbiór 298 planów i fortyfikacji. I seria 90 w małym formacie. Katalog firmy z 1737 r., Przechowywany w Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel, zawiera m.in. 59 map ściennych autorstwa Blaeu, De Wita i Visschera. Wydawca miał największą kolekcję prac graficznych, jakie kiedykolwiek oferowano w Amsterdamie.Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens Occidens. Na odwrocie na SE ołówkiem: „COVENS MORTIER ¦ UKRAINE ¦ uKRAINA (bA….) ¦ ban… Thurkei ¦ area am I ¦ SO / TV 386 ¦ 23 x 17 3/4 ¦ CP 15Ł”

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: 4-st sygnatura, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Komunikacja: drogi, przeprawy wodne
Nazewnictwo: hydrografie, państwa, prowincje, osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 20′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 1′
Ramka: zwykła
Format: r: 451×584, p: 456×586, a: 529×620

Kolekcja: Muzeum Polskie w Rappeswilu

Nr katalogu CRP: 00624/5034

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)