49. CHARTE ¦ von ¦ RUSSISCH…

49. CHARTE ¦ von ¦ RUSSISCH LITAUEN, ¦ welche die von Polen an Russland ¦ abgetretene Woiwodschaften, ¦ Liest-land, Witepsk, Mscislaw, ¦ und einen Theil der Woiwod-schaften ¦ Polock und Minsk enthält.

49.	CHARTE ¦ von ¦ RUSSISCH LITAUEN, ¦ welche die von Polen an Russland ¦ abgetretene Woiwodschaften, ¦ Liest-land, Witepsk, Mscislaw, ¦ und einen Theil der Woiwod-schaften ¦ Polock und Minsk enthält.
Norymberga 1775

Homann Hered (Heirs, Hereties, Homannischen Erben, Spadkobiercy Homanna) (1730-1813)
Lotter Tobias Conrad (Konrad) (1717-1777)                                                   

00660-05070-b 00660-05070-a

w kartuszu skalowym:

Cum Privil. Sæ. Cæs. Maj.
Nürnberg, auf Kosten der Homännischen Erben, 1775.

Skala 1:1000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „15. Deutsche Meilen oder 1. Grad des Æquatoris.„, „100 Russie. Werst 104½ auf einen Grad.

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna.

[Atlas Homannianus Major…]. Norimbergae [1780] Homannianis Heredibus. [Atlas Novus sive Tabulae Geographicae totius orbis faciem… exhibentes a Tobia Conrado Lotter…] (Auguste Vindelicorum [1780].

Mapa wykonana w oficynie spadkobierców Homanna i prawdopodobnie zamieszczona w atlasie wydanym  przez tę oficynę,  jak i w atlasie T. C. Lottera wydanych w tym samym roku. Tobias Conrad Lotter (* 4 września 1717; † 14 lipca 1777) był miedziorytnikiem, kartografem i wydawcą w Lotterze, synem augsburskiego piekarza i straży miejskiej, pracował najpóźniej od 1740 roku, w którym najstarsza córka Matthäus Seutters pracowała w jego warsztacie jako grawer map i stała się jego najbardziej produktywnym pracownikiem. W dużej mierze na własną odpowiedzialność (ale nadal pod kierownictwem Seuttera) Lotter stworzył Atlas Minor, który powstał w latach 1740-1744. Atlas Lottera (Atlas minor. Praecipua orbis terrarum imperia, regna et provincias, Germania potissimum tabelli 80 exactae delineatis sistens usui militiae ducum ac peregrinantium maxime accommoda-tionatus opera) składa się z 63 – w większości przez niego wyrytych – map z Atlas Minor Seuttera, w których umieścił swoje nazwisko na dolnym marginesie jako adres wydawcy i 16 map nowo utworzonych przez Lottera. Po śmierci Seuttera w 1757 roku, jego syn Albrecht Karl (1722–1762) kontynuował działalność samodzielnie. Kiedy umarł kilka lat później, około połowy zasobów wydawniczych nabył Tobias Conrad Lotter i równie blisko spokrewniony wydawca dzieł sztuki Johann Michael Probst Starszy (1727–1776). Obaj usunęli nazwę Seutter z większości oryginalnych nagrań i zastąpili ją własną. Przy wsparciu synów Matthäusa Albrechta Lottera(1741–1810), Georga Friedricha Lottera (1744–1801) i Gustava Conrada Lottera (1746–1776) Tobias Conrad Lotter mógł budować na sukcesie gospodarczym i zawodowej reputacji swojego ojca prawo. Jednak pod kierownictwem dwóch najstarszych synów rozpoczął się stopniowy upadek firmy. Po śmierci Matthäusa Albrechta (1810) zatopił się pod rządami jego synów Gabriela (1776–1857) i Georga Friedricha (1787–1864), aż w połowie XIX wieku stał się zupełnie nieistotny. Spuścizna wydawnicza Gustava Conrada, syna Tobiasa Conrada Lottera, który zmarł wcześnie, została przejęta w 1789 r. Przez augsburskiego wydawcę dzieł sztuki Johanna Martina Willa i jego zięcia Johanna Walcha, którzy w ten sposób położyli podwaliny pod własny wschodzący wydawnictwo map. Na SW w treści pod kartuszem skalowym tekst: „Die Grade der Länge sind von ersten Mittagskreiss, welcher 20° westlicher als der Pariser, gezählt.„, 6-cio stopniowa legenda osiedli po łacinie i po niemiecku. Na NW ołówkiem poza ramka: „30-„, na SE poza ramka: „158„. W treści stempel: „TMAR”. Na odwrocie na SE ołówkiem: „20-„.

Znak wodny: nieczytelny
Osiedla: 6-cio stopniowa sygnatura, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Ramka: zwykła, kolorowana
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincja, 3-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane co 1°, oznaczone w ramce wewnętrznej co 10′.
Format: r: 557×442, p: 572×465, a: 606×517

Kolekcja: Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00660/05070

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)