48. UKRAINÆ PARS ¦ QUÆ ¦…

48. UKRAINÆ PARS ¦ QUÆ ¦ POKUTIA ¦ Vulgo dicitur ¦ Per Guil. le Vasseur de Beauplan S.R.M. ¦ Poloniæ Architm. militarem etc. ¦ Amstelodami Exc P. Mortier

48.	UKRAINÆ PARS ¦ QUÆ ¦ POKUTIA ¦ Vulgo dicitur ¦ Per Guil. le Vasseur de Beauplan S.R.M. ¦ Poloniæ Architm. militarem etc. ¦ Amstelodami Exc P. Mortier
Amsterdam (1726)

Beauplan (de) le Vasseur Giullaume (1595-1685)
Homann (Homanno) Jan (Johan) Chrzciciel (Baptist) (1663-1724)
Mortier Pierre (1661-1711)                                                                               

00229-11342-b 00229-11342-a

Skala 1:60000; podziałki liniowe: „M. Polonica„, „M. Oerenica„, „M. Germanica„,

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna.

Totius globi terraquei atlas… Nürmberg [1726] Joh. Bapt Homann

Późna przeróbka mapy W. Beauplana. Wyjątkowo ozdobnie przedstawiony masyw Karpat. Mapa pochodzi z atlasu wydanego przez spadkobierców oficyny P. Mortier’a. Strony świata opisane między ramkami: Septentrio, Meridies, Oriens Occidens.

Rzeźba: kopczyki (bardzo ozdobne)
Osiedla: plany, kółka
Hydrografia: rzeki
Ramka: zwykła
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 10′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 2′
Format: r: 443×531, p: 448×536, a: 496×593

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00229/11342

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)