48. SILESIÆ ¦ DUCATUS ¦ TAM…

48. SILESIÆ ¦ DUCATUS ¦ TAM SUPER. QUAM ¦ INFERIOR. ¦ JUXTA SUOS XVII. ¦ MINOR. PRINCIPATUS. ¦ Cura et Sumptibus ¦ per ¦ MATTH. SEUTTER. ¦ S. C. M. Geogr. Aug. Vind. ¦ Cum Privil. S. R. Imp. ¦ Vicariat.

48.	SILESIÆ ¦ DUCATUS ¦ TAM SUPER. QUAM ¦ INFERIOR. ¦ JUXTA SUOS XVII. ¦ MINOR. PRINCIPATUS. ¦ Cura et Sumptibus ¦ per ¦ MATTH. SEUTTER. ¦ S. C. M. Geogr. Aug. Vind. ¦ Cum Privil. S. R. Imp. ¦ Vicariat.
Augsburg 1744

Seutter (Sutteri, Suttero) Matthias (Mattheao) (1678-1756)

00670-05080-b 00670-05080-a

Skala 1:1800000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Milliaria German, comun.

Miedzioryt kolorowany, mapa przeglądowa.

Atlas Minor praecipua orbis Terrarum imperia… opera Matthaei Seutteri… Aig. Vind. [Augsburg 1744] Seutter Matthias.

Mapa Dolnego Śląska wykonana przez M. Seuttera i zamieszczona w jego niewielkim Atlas Minor…M. Seutter założył w 1707 roku w Augsburgu wydawnictwo będące konkurencją dla oficyny norymberskiej Homanna, jednocześnie prowadził działalność wydawniczą w Wiedniu. Spadkobiercą został jego syn Albrechi Karl. Na NE numer strony: „41„, na SE poza ramkami: „1730„, opisane strony świata: Septentr, Meridies, Oriens, Occidens, na NE w treści widok bitwy. Na odwrocie na SE: „Seutter”.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: plany, sygnatura nieregularna
Hydrografia: rzeki, jeziora
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, księstwa, 3-st. Osiedla
Współrzędne geograficzna: opisane co 20′, oznaczone graficznie, co 1
Ramka: zwykła, kolorowana
Format: r: 198×262, p: 206×272, a: 217×304

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00670/05080

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)