48. LI PALATINATI ¦ di ¦…

48. LI PALATINATI ¦ di ¦ NOWOGRODEK ¦ PODLACHIA ¦ E BRZESK LITTEW ¦ Tratta dall’ Atlante Polacco ¦ del sigr. Rizzi Zan-noni. ¦ VENEZIA 1781 ¦ Presso Antonio Zatta ¦ Con Privilegio dell’Eccmo. Senato

48.	LI PALATINATI ¦ di ¦ NOWOGRODEK ¦ PODLACHIA ¦ E BRZESK LITTEW ¦ Tratta dall’ Atlante Polacco ¦ del sigr. Rizzi Zan-noni. ¦ VENEZIA 1781 ¦ Presso Antonio Zatta ¦ Con Privilegio dell’Eccmo. Senato
Wenecja 1779-1782

Pitteri Giovanni Marco (1702-1786)
Rizzi-Zannoni Antonio Jan (Giovanni, Baptista) (1736-1814)
Zatta Antonio (1757-1797)
Zuliani G. (XVIII w.)

00646-05056-b 00646-05056-a

Skala 1:1200000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Miglia comuni di Germania, e di Polonia da 15 al Grado„, „Miglia comuni d’Italia da 60 al Grado„.

Miedzioryt kolorowany, mapa przeglądowa.

Atlante novissimo, illustrato ad accresciuto sulle osservazioni e scoperte fatte dai piu’ celebri e piu’ recenti geografi. Vol. I-II. Venezia 1779-1782 presso A. Zatta.

Mapa powiatów: Mińskiego, Mścisławskiego, Połockiego i Witebskiego wykonana przez weneckiego grawera G. Pitteriego przy współpracy G. Zulianiego na zamówienie A Zatta na podstawie mapy Polski Rizzi Zannoniego i zamieszczona w Atlante novissimo… A. Zatta wydawanym przez tego słynnego weneckiego wydawcę w latach 1779-1782. Giovanni Antonio Rizzi Zannoni, urodzony w Padwie studiował astronomię i miernictwo. Doskonały  kartograf włoski,  geograf króla Sycylii.  Członek Akademii Nauk  w  Getyndze. Poza mapą Polski opracował pierwszą nowoczesną mapę Neapolu w 1769 r. i szereg atlasów. Brał udział przy wytyczaniu granicy francusko-angielskiej w Ameryce Północnej. Na SE pod ramką: „G. Pittieri scr.„, na SW pod ramka: „G. Zuliani inc.„, na NE poza ramką numer strony: „M.V.„, opisane strony świata: Nord, o Tramontana, Sud, o Mezzodi, Est, o Levante, Ovest, o Ponente. Na NE poza ramką ołówkiem: „No 6.„. Na odwrocie na SE ołówkiem: „Zannoni-Zatta ¦ Nowogródek ¦ 1781„.

Osiedla: 2-st kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, 2-st bagna
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: stożkowe
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, 2-st osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane co 1°, oznaczone w ramce wewnętrznej co 10′
Ramka: zwykła, kolorowana
Format: r: 314×407, p: 325×419, a: 388×471

Kolekcja: Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00646/05056

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)