47. UKRAINÆ PARS ¦ QUÆ ¦…

47. UKRAINÆ PARS ¦ QUÆ ¦ POKUTIA ¦ Vulgo dicitur ¦ Per Guil. le Vasseur de Beauplan S.R.M. ¦ Poloniæ Architm. militarem etc.

47.	UKRAINÆ PARS ¦ QUÆ ¦ POKUTIA ¦ Vulgo dicitur ¦ Per Guil. le Vasseur de Beauplan S.R.M. ¦ Poloniæ Architm. militarem etc.
Norymberga (1720-1760)

Beauplan (de) le Vasseur Giullaume (1595-1685)
Homann (Homanno) Jan (Johan) Chrzciciel (Baptist) (1663-1724)

00228-11341-b 00228-11341-a

Skala 1:60000; podziałki liniowe: „M. Polonica„, „M. Oerenica„, „M. Germanica„,

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna

(Totius globi terraquei atlas… Vol I-II… Nürmberg Joh. Bapt. Homann)

Późna przeróbka mapy W. Beauplana. Wyjątkowo ozdobnie przedstawiony masyw Karpat. Mapa prawdopodobnie pochodzi z jednego z wydań atlasu J. B. Homanna. Strony świata opisane między ramkami: Septentrio, Meridies, Oriens Occidens.

Rzeźba: kopczyki (bardzo ozdobne)
Ramka: zwykła
Osiedla: plany, kółka
Hydrografia: rzeki
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane co 10′, oznaczone graficznie co 2′
Format: r: 443×531, p: 448×536, a: 496×593

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00228/11341

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)