45. MAGN9 DVCATVS ¦ LITHVANIAE ¦…

45. MAGN9 DVCATVS ¦ LITHVANIAE ¦ in svos PALATI-NATVS ¦ et DISTRICTVS DIVISVS ¦ delineatus a Rever. Patre Ioanne ¦ Nieprecki Soc. Jesu. simulqe ¦ exactiore locorum positione ¦ quantum fieri potuit correctus ¦ a Tobia Majero. ¦ Norimbergæ ¦ Impensis Homannianorum He-redum, ¦ 1749

45.	MAGN9 DVCATVS ¦ LITHVANIAE ¦ in svos PALATI-NATVS ¦ et DISTRICTVS DIVISVS ¦ delineatus a Rever. Patre Ioanne ¦ Nieprecki Soc. Jesu. simulqe ¦ exactiore locorum positione ¦ quantum fieri potuit correctus ¦ a Tobia Majero. ¦ Norimbergæ ¦ Impensis Homannianorum He-redum, ¦ 1749
Norymberga 1749

Homann Johann Christoph (1703–1730)
Homann Hered (Heirs, Hereties, Spadkobiercy Homanna) (1730-1813)
Mayer Johann Tobiasz (Tobias) (starszy) (1723-1762)
Nieprzecki (Nieprecki) P. Jan (Jean) (1719-1754)

00665-05075-b 00665-05075-a

Na N poza ramką:

Carte du Grand Duche de Lithuanie, dressée par le Rev. Pere Iean Niprecki, de la Soc. de Jesu en Lituanie, & rectifiée par T. Maier ¦ de la Soc. Cosmogr. par les soins des Herities de Homan.

Skala 1:3700000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „De Scalis ¦ Sciendum in Lituania non esse ubivis eandem milliarium ¦ mensuram, alicubi enim tanta est ut germanicum milliare su-¦per et, contra vero in aliisregionibus ita coarctatur, ut vix ¦ medietatem ejusdem excedat, Interea duplicem tantum milli-¦arium quantitatem, ceu comunissimam adponare operæ pretiu-¦visum est.„, „Milliaria German.com, et Lituanica majora„, „Milliaria Lituanica minora

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna.

Atlas Europae… Vol. II. Norimbergae 1729-1772 Homanniani Heredes.

Mapa opracowana przez księdza J. P. Nieprzeckiego na podstawie mapy Tomasza Makowskiego i zamieszczana w atlasie Europy wydawanym przez oficynę spadkobierców Homanna po 1749 roku; wersja z herbem Litwy i bez przywileju cesarskiego. J. P. Nieprzecki jako jezuita wykładał na Uniwersytecie Warszawskim, J. T. Mayer matematyk i astronom działający w Getyndze, jeden ze spadkobierców oficyny Homanna. Na NE tekst historyczno-geograficzny: „Tota Lithuania dividitur i 9 palatinatus… …Lithuaniæ extenditur.„, opisana strona świata: SEPTENTRIO. Na NE ołówkiem: „104”. Na odwrocie na SE ołówkiem: „Litwa ¦ Nieprzecki – Homann 1749

Znak wodny: wieża z nieczytelnym napisem
Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura nieregularna, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Siatka:  geograficzna
Odwzorowanie: stożkowe
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, województwa, powiaty, 2-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane w ramce co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′
Ramka: zwykła
Format: r: 474×547, p: 509×575, a: 535×629

Kolekcja: Towarzystwo Historyczno – Literackie, Leon Drogosław-Truszkowski

Nr katalogu CRP: 00665/05075

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)