45. EUROPÆISCHES RUSSLAND ¦ auch SCHWEDEN…

45. EUROPÆISCHES RUSSLAND ¦ auch SCHWEDEN u. NORWEGEN ¦ Dabei ¦ Uebersicht ¦ Des OESTERREICHISCHEN u. PREUSSISCHEN STAATS.

45.	EUROPÆISCHES RUSSLAND ¦ auch SCHWEDEN u. NORWEGEN ¦  Dabei ¦ Uebersicht ¦ Des OESTERREICHISCHEN u. PREUSSISCHEN STAATS.
Gotha 1857

Perthes Justus Johann Georg (1749-1816)
Stieler Adolf (1775-1836)

00549-11882-b 00549-11882-a

Skala 1:7000000; podziałki liniowe: „Maasstæbe„, „Geogr. Meil.„, „Russ. Werst

Litografia kolorowana, mapa ogólnogeograficzna.

Die Europäisch-Russischen Grenzländer. Ergänzungen zu Stieler’s Hand-Atlas. Gotha 1857 J. Perthes.

Mapa pochodzi z dodatku do ręcznego atlasu A. Stieler’a wydanego w wydawnictwie J. Perthesa w Gotha. J. G. J. Perthes był założycielem tego wydawnictwa i współpracował z Stielerem przy pierwszym wydaniu Hand-Atlas… w 1816 roku. Na NE poza ramką: „Ausgabe in 63Bl. Nº XL. ¦ Stieler’s Hand – Atlas (Nº. 37ª.)„, na S poza ramką: „GOTHA: JUSTUS PERTHES 1857.”, na NW pod tytułem legenda opisująca 11 kolorów oznaczających granice oraz elementy komunikacyjne tekst: „Anm: Die mit P. oder nicht benannten ¦ Orte sind ganz unbedeutend und nur als ¦ Stationen zu bemerken.„.

Rzeźba: kreski-cień
Osiedla: sygnatura, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagnaKomunikacja:drogi, koleje
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, 4-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane co 1°, oznaczone graficznie co 12′.
Ramka: zwykła, kolorowana
Format: r: 323×400, p: 353×433, a: 368×451

Kolekcja: Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00549/11882

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)