42. LITHUANIA ¦ Delicata ¦ All’Illistrissimo…

42. LITHUANIA ¦ Delicata ¦ All’Illistrissimo Signore ¦ Gio: Pietro Cau-ali ¦ Segretario della Serenißima Republica ¦ di Venetia ¦ appreßo ¦ L’Eccellentißimo Sig:r Caualiere¦ Girolamo Venier ¦ Ambasciatore Veneto ¦ a. S. M. Cesarea

42.	LITHUANIA ¦ Delicata ¦ All’Illistrissimo Signore ¦ Gio: Pietro Cau-ali ¦ Segretario della Serenißima Republica ¦ di Venetia ¦ appreßo ¦ L’Eccellentißimo Sig:r Caualiere¦ Girolamo Venier ¦ Ambasciatore Veneto ¦ a. S. M. Cesarea
Wenecja 1692-1696

Coronelli Vincenzo (Vicenzo) Maria (1650-1718)
Makowski Tomasz (1575-1630)                                                                    

00662-05072-b 00662-05072-a

Skala 1:1700000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Miglia d’Italia„, „Leghe di Francia„, „Leghe di Germania„, „Leghe di Polonia„.

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

Atlante Veneto, nel quale si Contiene la descrittione … degl’ Imperij, Regni, Provincie e Stati dell’ Universo … Opera e studio del Padre Maestro Coronelli, Min: Convent; Cosmografo della Serenissima Republica, e Professore di Geografia nell’ Università di Venetia. Ad uso dell’ Academia Cosmografia degli Argonauti. In Venetia … A spese dell’ Autore … MDCXCI … MDCLXXXXVI

Przeróbka mapy Litwy T. Makowskiego opracowana i wydana przez włoskiego geografa V. M. Coromelliego w Wenecji. Wenecki geograf, franciszkanin Coronelli był również producentem globusów. W 1680 roku założył pierwsze towarzystwo geograficzne: „Academia Cosmografica degli Argonauti”. W treści herby prowincji: „Massouia„, „Bressici„, „Volinia„, „Moscouia„, „Lituania„, „Liuonia„, „Kureland„, herby miast: „Gdansk„, „Lublin„, „Troki„, „Samogitia„, „Novogrod„, „Minsk„, „Polocze„, „Smolensko” oraz liczne teksty historyczne. Opisane strony świata: Settentrione, Mezzo Giorno, Oriente, Occidente. Na W między ramkami: „Giorni piu Longhi dell Anno H. 16 M. 30 S. 32 H. 16 M. 41 S. 52 H. 17 M. 7. S. 4. H. 17. M. 21. S. 4.”, na E: „Grad.d.Lat:ridiotti in Miglia Ital: M. 36. Fratt: Circonf: 13496 M: 36 Fratt: Circonf: 12996 M:34 Fratt: Circonf: 12388 M:32 Fratt: 360 Circonf: 12076.”. Na NE poza ramką ołówkiem: „Ł12”. Na odwrocie na NE: „135”, na SE ołówkiem : ” Coronelli 1696 ¦ 45 x 60 cms”.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura, kółka
Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna
Nazewnictwo: hydrografia, makroregiony, państwa, prowincja, 2-st. Osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′.
Ramka: zwykła
Format: r: 447×603, p: 457×614, a: 497×662

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00662/05072

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)