41. LITHUANIA ¦ Delicata ¦ All’Illistrissimo…

41. LITHUANIA ¦ Delicata ¦ All’Illistrissimo Signore ¦ Gio: Pietro Cau-ali ¦ Segretario della Serenißima Republica ¦ di Venetia ¦ appreßo ¦ L’Eccellentißimo Sig:r Caualiere¦ Girolamo Venier ¦ Ambasciatore Veneto ¦ a. S. M. Cesarea

41.	LITHUANIA ¦ Delicata ¦ All’Illistrissimo Signore ¦ Gio: Pietro Cau-ali ¦ Segretario della Serenißima Republica ¦ di Venetia ¦ appreßo ¦ L’Eccellentißimo Sig:r Caualiere¦ Girolamo Venier ¦ Ambasciatore Veneto ¦ a. S. M. Cesarea
Wenecja 1692-1696

Coronelli Vincenzo (Vicenzo) Maria (1650-1718)
Makowski Tomasz (1575-1630)                                                                    

00223-11336-b 00223-11336-a

Skala 1:1700000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Miglia d’Italia„, „Leghe di Francia„, „Leghe di Germania„, „Leghe di Polonia„.

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

Atlante Veneto, nel quale si Contiene la descrittione … degl’ Imperij, Regni, Provincie e Stati dell’ Universo … Opera e studio del Padre Maestro Coronelli, Min: Convent; Cosmografo della Serenissima Republica, e Professore di Geografia nell’ Università di Venetia. Ad uso dell’ Academia Cosmografia degli Argonauti. In Venetia … A spese dell’ Autore … MDCXCI … MDCLXXXXVI.

Przeróbka mapy Litwy T. Makowskiego opracowana i wydana przez włoskiego geografa V. M. Coronelliego w Wenecji. Wenecki geograf, franciszkanin Coronelli był również producentem globusów. W 1680 roku założył pierwsze towarzystwo geograficzne: „Academia Cosmografica degli Argonauti”. Vincenzo Maria (lub Marco) Coronelli (ur. 16 sierpnia 1650 w Wenecji, † 9 grudnia 1718 tam) był słynnym kartografem, kosmografem i producentem globusów. Coronelli urodził się jako syn krawca i ukończył praktykę stolarską. W

Vincenzo Coronelli

1665 wstąpił do franciszkanów minorytów i udał się do klasztoru San Nicoletto. W wieku 16 lat opublikował wieczny kalendarz. W Rzymie studiował teologię, matematykę i kosmografię, w 1673 roku uzyskał doktorat z teologii. Następnie został prowincjałem zakonnym w Wenecji. W 1678 r. Udał się do Parmy i został sekretarzem księcia Ranuccia II Farnese. Stworzył dla niego parę globusów o średnicy 175 cm, która nie została zachowana. W latach 1681-1683 wykonał globusy Coronellego, ziemską i niebieską kulę o średnicy 384 cm dla francuskiego króla Ludwika XIV. Dziś znajdują się one w posiadaniu Francuskiej Biblioteki Narodowej, przy wejściu do Bibliothèque François-Mitterrand. W 1684 wrócił do Wenecji. W tym samym roku Coronelli założył pierwsze na świecie stowarzyszenie geograficzne, Accademia cosmografica degli argonauti, któremu przewodniczy Doge Marcantonio Giustinian. W 1685 roku został kosmografem Republiki Weneckiej. W 1693 r. Jego stowarzyszenie liczyło już 261 członków, w tym króla polskiego Jana III. Sobieskiego. Ponownie udał się do Paryża, aby wraz z Jeanem Baptiste Nolinem tworzyć miniaturowe repliki globusów. Najmniejszy miał średnicę 8,5 cm i służył jako kule podróżne, podczas gdy większe można było zdemontować. W 1691 roku opublikował Atlante Veneto w Wenecji, dzieło składające się z 200 map ze szczegółowymi opisami w formacie 60 × 40 cm. W 1692 i 1694 opublikował swoje dwutomowe główne dzieło geograficzne, Corso geografico universale, ó sia la terra divisa nelle sue parti. Składał się z 260 map w formacie 40,5 × 51 cm. Od 1696 do 1697 kontynuował Atlante Veneto ze swoim Isolario, który był poświęcony Morzu Śródziemnemu. W 1696 r. Podróżował przez imperium do Londynu. Vincenzo Maria Coronelli stworzył także pierwszą encyklopedię w języku włoskim; Biblioteca universale sacro-profana. Pojawił się w Wenecji, ale pozostał niekompletny. Początkowo składał się z 45 tomów i zawierał 350 000 słów kluczowych, opublikowano tylko pierwszych siedem tomów (A-Caque) zawierających 35 000 słów kluczowych. Pierwszy, papież Klemens XI, pojawił się w 1701 roku. dedykowany zespół. Ostatecznie Coronelli miał nakład 40 000 egzemplarzy. Tomy od 700 do 800 stron zostały opublikowane między 1701 a 1709 rokiem przez weneckiego drukarza A. Tivani. Praca uważana jest za wzór dla francuskich encyklopedystów. Coronelli interesował się także hydrologią. Opracował więc plany regulacji Adige, ochrony laguny weneckiej, mostów i kanałów. Uważa się go również za potencjalnego wynalazcę suchego doku. Coronelli zasugerował ochronę wyspy Pellestrina murem z bloków kamiennych. Nie dożył budowy „murazzi” pod okiem architekta Bernardino Zendriniego. Od 1701 do 1704 roku Coronelli był generałem Zakonu Minorytów, ale po opuszczeniu Państwa Kościelnego wbrew papieskim instrukcjom, papież Klemens XI. zdetronizowany, nawet jeśli pozwolono mu zachować tytuł przez kolejne trzy lata. Teraz, gdy w końcu powrócił do Wenecji, oprócz Procuratori di S. Marco (Wenecja 1705), historii tej instytucji od średniowiecza do współczesności, opublikował Cronologia universale (1707), w której wymieniono najważniejsze wydarzenia od 4000 pne. Wykonane. Wtedy 27 z 45 planowanych tomów Teatro della guerra ukazało się między 1706 a 1709 rokiem; zawierały około 2000 tabletek. Gli Ordini religiosi ed equestri, praca o zakonach rycerskich, również była niekompletna. Były trzy tomy między 1707 a 1715. 1717 był przez cesarza Karola VI. Mianowany

Atlante Veneto…

do Wiednia w celu opracowania planów regulacji Dunaju. Otrzymał tytuł Commissario Perpetuo del Danubio. W 1718 roku Coronelli wrócił do Wenecji, gdzie zmarł za biurkiem 9 grudnia 1718 roku. Jego majątek został rozproszony, a Accademia degli Argonauti nie przetrwała długo. W treści herby prowincji: „Massouia„, „Bressici„, „Volinia„, „Moscouia„, „Lituania„, „Liuonia„, „Kureland„, herby miast: „Gdansk„, „Lublin„, „Troki„, „Samogitia„, „Novogrod„, „Minsk„, „Polocze„, „Smolensko” oraz liczne teksty historyczne. Opisane strony świata: Settentrione, Mezzo Giorno, Oriente, Occidente. Na W między ramkami: „Giorni piu Longhi dell Anno H. 16 M. 30 S. 32 H. 16 M. 41 S. 52 H. 17 M. 7. S. 4. H. 17. M. 21. S. 4.”, na E: „Grad.d.Lat:ridiotti in Miglia Ital: M. 36. Fratt: Circonf: 13496 M: 36 Fratt: Circonf: 12996 M:34 Fratt: Circonf: 12388 M:32 Fratt: 360 Circonf: 12076.”. Na odwrocie na NE: „135”, na SE ołówkiem : „Lithuania ¦ P. Cornelli”.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Nazewnictwo: hydrografia, makroregiony, państwa, prowincja, 2-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′.
Ramka: zwykła
Format: r: 451×609, p: 460×619, a: 483×692

Kolekcja: Muzeum Polskie w Rapperswilu

Nr katalogu CRP: 00223/11336

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)