41. CARTE ¦ DES PAYS HABITÉS…

41. CARTE ¦ DES PAYS HABITÉS PAR LES PEUPLES ¦ D’ORIGINE ¦ SLAVE, MAGYARE ET ROUMAINE ¦ d’apres leur état en 1848, ¦ dressée specialement ¦ pour l’ouvrage de M.N.A. KUBALSKI, sur ces peuples, ¦ par LD. CHODZKO et P. RAYMOND.

41.	CARTE ¦ DES PAYS HABITÉS PAR LES PEUPLES ¦ D’ORIGINE ¦ SLAVE, MAGYARE ET ROUMAINE ¦ d’apres leur état en 1848, ¦ dressée specialement ¦ pour l’ouvrage de M.N.A. KUBALSKI, sur ces peuples, ¦ par LD. CHODZKO et P. RAYMOND.
Paryż 1848

Chodźko Léonard (Borejko) (1800-1871)
Kubalski Mikołaj Ambroży (1794-1875)
Raymond Paul (1833-1878)

00011-03407-b 00011-03407-a

Skala 1:15000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „ECHELLES”, „Milles d’Allemagne de 15 an degré„, „Lines de France de 25 an degré„, „Myriametres„.

Litografia czarno-biała, mapa polityczna.

TABLEAU ¦ DE ¦ L’EUROPE ORIENTALE ¦  RECHERCHES HISTORIQUES ET STATISTIQUES ¦ SUR LES PEUPLES ¦ D’ORIGINE SLAVE, MAGYARE ET ROUMAINE ¦ PAR N.-A. KUBALSKI ¦ ANCIEN FONCTIONNAIRE PUBLIC EN POLOGNE ¦ NOUVELLE ÉDITION ¦ AUGMENTEE D’ UN APPENDICE CONTENANT LES DERNIERS DOCUMENTS SUR LA ¦ QUESTION D’ORIENT ¦ Avec une carte coloriée comprenant le ¦ THÉATRE DE LA GUERRE ACTUELLE ¦ PAR MM. Ld ¦ CHODZKO ET P. RAYMOND ¦ PARIS ¦ DELARUE, LIBRAIRE ¦ 11 QUAI DES AUGUSTINS ¦ ET CHEZ TOUS LES LIBRAIRES DE PARIS ET DES DEPARTEMENTS .

Leonard Borejko Chodźko herbu Kościesza, urodzony 6 listopada 1800 r. w Oborku w gminie Połoczany (dzisiejsza Białoruś), zmarł 12 marca 1871 r. w Poitiers, polski historyk, geograf/kartograf i polityk 1, osiadły w Francja od 1826 r. i bardzo aktywna w środowisku polskich zesłańców we Francji. Leonard Chodźko, pochodzący ze starej rodziny szlacheckiej Wielkiego Księstwa Litewskiego, urodził się we wsi w palatynacie Wilna (obecnie Wilno), jednej z ziem polskich zaanektowanych przez Rosję po III rozbiorze Polski (1795). Jest synem Ludwika Chodźki, posła na sejm grodzieński i uczestnika powstania Kościuszko-wskiego, kuzynem orientalisty Aleksandra Chodźki, poety Michała Chodźki i kartografa Józefa Chodźki. Przyjaciel Tomasza Zana, w latach 1816-1817 studio-wał prawo na Uniwersytecie Wileńskim u historyka i polityka Joachima Lelewela. W czasie studiów uczestniczył w patriotycznych kręgach Filaretów, gdzie poznał Adama Mickiewicza. Związany od 1819 r. jako sekretarz z księciem Michałem Kleofasem Ogińskim, zwiedził niemal całą Europę, w 1826 r. osiadł w Paryżu. Pełnił funkcje pracownika biblioteki na Sorbonie, zastępcy bibliotekarza w Sainte-Geneviève i bibliotekarza w Min. Oświecenia Publicznego w Paryżu. Organizuje w stolicy Francji dużą imprezę, w której Marie Joseph de La Fayette i Victor Hugo uczestniczyć. W czasie Trzech Chwalebnych Rewolucji w lipcu 1830 r. jest adiutantem kapitana generała La Fayette. 29 listopada 1830 rozpoczyna się polskie powstanie przeciw rosyjskiej dominacji. Leonard Chodźko popiera powstanie i jest jednym z członków-założycieli Centralnego Komitetu dla Polaków utworzonego w styczniu 1831 roku przez La Fayette’a. Po klęsce powstania we wrześniu 1831 r. wchodził w skład kierownictwa utworzonego przez Lelewela w listopadzie Komitetu Narodowego Polskiego, a następnie odegrał znaczącą rolę w Wielkiej Emigracji we Francji. W 1833 r. przygotował w ramach tajnego stowarzyszenia Zemsta Ludu zbrojną wyprawę płk. Józefa Zaliwskiego do Królestwa Polskiego. Prześladowany przez ambasadę rosyjską w Paryżu, został zmuszony przez władze francuskie do wyjazdu z Paryża do Wielkiej Brytanii. W 1834 powrócił do Paryża i całkowicie poświęcił się pracy naukowej. Pisał i publikował obszernie i został członkiem Académie Royale de Nancy, Towarzystwa Filotechnicznego, Towarzystwa Geograficznego, Francuskiego Towarzystwa Statystyki Powszechnej w Paryżu. W czerwcu 1846 r. zrezygnował z członkostwa w KC na rzecz Polaków 2, wyrażając sprzeciw wobec przemówienia generała Fabviera w sprawie Krakowa (niedługo wcześniej załączonego przez Austrię). Zmarł w Poitiers w 1871 roku. Jego pochówek znajduje się na cmentarzu Hôpital-des-Champs Poitiers 3. Paul Raymond , urodzony jako Paul-Raymond Lechien 1 , jest francuskim archiwistą i historykiem urodzonym 8 września 1833 roku w Belleville (Sekwana) 2 (obecnie Paryż) i zmarłym 27 września 1878 roku. i źródła leksykograficzne Béarnais. Przyjęty w 1854 r. do cesarskiej szkoły lokacyjnej, wyszedł w 1857 r. jako archiwista paleograf z rozprawą pt. O grabieży domu i majątku biskupa (V-XIII w.) . Był archiwistą departamentalnym Basses-Pyrénées od ukończenia École des chartes do 1877. Następnie został mianowany sekretarzem generalnym prefektury Basses-Pyrénées. Był także sekretarzem generalnym Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau w latach 1871-1877, a następnie prezesem tej firmy w 1877 roku. Edukacja.” Był duszą Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau i jednym z najbardziej aktywnych członków jury egzaminów podsta-

Leonard Chodżko

wowych, Biblioteki Ludowej itp.”. Był niestrudzonym badaczem, który dokonał ogólnej inwentaryzacji zbiorów Archiwum Departamentalnego Basses-Pireneje. Z prowadzonych przez siebie badań czerpał wiele materiałów, które zostały opublikowane lub wykorzystane w licznych pracach o charakterze historycznym lub językoznawczym. Uczestniczył w redagowaniu Słownika Topograficznego Francji, zawierającego nazwy miejsc starożytnych i nowożytnych, wydanego na polecenie cesarskiego ministra oświaty publicznej. Napisany przez niego tom Dictionnaire topographique du Département des Basses-Pyrénées ukazał się po raz pierwszy w 1863 roku. Uczestniczył także w przygotowaniu Old and Modern Béarn Dictionary wydanego pod egidą Vastina Lespy 5 , w 1887 roku. Na SE Tablice statystyczne i kartony, na N: „Supplement pour la partie septentrionale”, legenda: „légende„, „VILLES CAPITALES ¦Chefs-lieux Provinces ¦ Villes fortes. ¦ Ports ¦ Limites d’Etats ¦ Limites de la Pologne ¦ en 1772 ¦ idem en 1815 ¦ Chemines de fer. ¦ Les désignations entre ¦ parenthéses sont des noms ¦ Slavs. W treści mapy na SE: „RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES.”, „Pologne de 1772 ¦ et ses démembrements entre la Russie, l’Autriche & la Prusse.”, „Etats qui se sont partagé la Pologne,”, „y compris la part de chacum d’eux dans le démembrement.”. Pod ramką na SE: „Lith E. Lep àTours”.

Rzeźba: kreski Lehmana
Osiedla: sygnatura 2-st. kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora
Komunikacja: koleje
Odwzorowanie: stożkowe
Siatka: geograficzna
Nazewnictwo: regiony, góry, hydrografia, państwa, 2-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 5°.
Ramka: zwykła
Format: r: 294×441, a: 435×522

Kolekcja: Towarzystwo Historyczno-Literackie, Paryż

Nr katalogu CRP: 00011/03407

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)