40. MAGNI DVCATVS ¦ LITHUANIÆ ¦…

40. MAGNI DVCATVS ¦ LITHUANIÆ ¦ DIVISA TAM IN PALATINA-TUS ¦ QUAM IN SUBIACINTES CASTELLANIAS ¦ Authore per I. Danckert ¦ Amst: cum Privilegio.

40.	MAGNI DVCATVS ¦ LITHUANIÆ ¦ DIVISA TAM IN PALATINA-TUS ¦ QUAM IN SUBIACINTES CASTELLANIAS ¦ Authore per I. Danckert ¦ Amst: cum Privilegio.
Amsterdam (1670)

Danckert (Dankerss, Danquerts) Just[in]us (1635-1701)
Visscher Nicolaes II (1649-1702)                                                                    

00192-11305-b 00192-11305-a

Skala 1:1500000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Milliaria Germania Communia 15 in unoGradu„, „Milliaria Gallica Communia 20 in uno Gradu„.

Miedzioryt kolorowane granice i kartusz, mapa administracyjna.

(Atlas Minor sive Geographia compendiosa)

Justus Danckerts (1635 – 1701) był holenderskim grawerem i kartografem. Długo pracował w Amsterdamie. Mapa – „Accuratissima et maxima totius Turcici Imperii tabula cum omnibus suis regionibus novissima delineatio” (Dokładna i maksymalnie kompletna mapa Cesarstwa Tureckiego) Mapa z 1680 r. – „NOVISSIMA ET ACCURATISSIMA TOTIUS RUSSIÆ VULAB TUSOTS MOSCOVITIA”, popularnie zwana Duscunkowem). Wydawca: Nicolaes Visscher II. Skala bl. 1: 5 000 000, język łaciński. Ograina, która rozciąga się od wschodniej granicy księcia Worotina na północny wschód i graniczy z Tartarią Mniejszą, Księstwem Rezemiz i niezamieszkałymi ziemiami, została wyodrębniona jako odrębna jednostka administracyjno-terytorialna. Mapa 1680 r. – „Accuratissima et maxima totius Turcici Imperii tabula cum omnibus suis regionibus novissima delineatio” (Dokładna i maksymalnie kompletna mapa Cesarstwa Tureckiego). Ziemie ukraińskie reprezentowane są przez Ukrainę (Wkrania) i Podole (Podole). Napis Vkrania obejmuje prawy i lewy brzeg. Mapa 1692 – „Regni Poloniae et Ducatus Lithuaniae, Voliniae, Podoliae, Ucraniae, Prussiae and Curlandiae descriptio emendata per I. Danckerts” (Mapa Rzeczypospolitej, Księstwa Litewskiego, Wołynia, Podola, Ukrainy, Prus i Kurlandii). Mapa jest oparta na mapie z 1675 roku autorstwa Frederica de Vita „Regni Poloniae et Ducatus Lithuaniae Voliniae Podoliae Vcraniae Prussiae Livoniae, et Curlandiae” (Mapa Rzeczypospolitej, Księstwa Litewskiego, Wołynia, Podola, Ukrainy, Prus, Inflant i Kurlandii) . Format mapy – 48, 4 × 58,3; skala około 1: 2 350 000. Nicolaes lub Nicolas lub Nicolaus Visscher II (Amsterdam, 1649 – Amsterdam, 1702) był holenderskim rytownikiem, wydawcą i ilustratorem złotego wieku. Założył stowarzyszenie malarzy. Syn Nicolaes Visscher i wnuk Claesa Jansza Visschera, w swoim rodzinnym mieście działał głównie jako wydawca atlasów i map w latach 1679–1702, prowadząc wraz z ojcem rodzinny interes. W 1679 r. Przeniósł swoją pracownię na Kalverstraat, aw 1683 r. Na Dam Square, w 1689 r. Wydał, podobnie jak wcześniej jego ojciec, nowe wydanie ilustracji biblijnych, składające się z serii 233 rycin Matthäusa Meriana. Drukom towarzyszyły podpisy w pięciu językach: łacińskim, francuskim, angielskim, niemieckim i holenderskim. Ożenił się z Elisabeth Versijl, która po jej śmierci przejęła działalność wydawniczą i prowadziła ją do 1726 r. 25 marca 1722 r. Zlicytowano miedziane płyty, papiery i druki artystyczne, a 21 kwietnia wykonane przez niego obrazy. Na odwrocie na N ręcznie: „No.14. Danckert Justinus Lithuanie Folio 24.1.Des”, ołówkiem: „5”, na S ołówkiem: „14° map 1 deel Fol 24.”, „Danckert / 1680”. Lasy przedstawione ozdobną sygnaturą. Na N róża wiatrów. Just[in]us Danckert pochodził ze słynnej amsterdamskiej rodziny wydawców i rytowników. Firmę założył Danckert de Rij.

Osiedla: sygnatura, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Nazewnictwo: hydrografia, makroregiony, państwa, prowincja, 2-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 12′.
Ramka: zwykła
Format: r: 495×578, p: 497×578, a: 498×581

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00192/11305

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)