4. POME:¦RANIAE, WANDALI:¦CAE REGIO:¦NIS, TYP. LIVUNI:¦AE…

4. POME:¦RANIAE, WANDALI:¦CAE REGIO:¦NIS, TYP. LIVUNI:¦AE NOVA ¦ DESCRIP:¦TIO, ¦ Joanne Portantio ¦ aucTore DVCATVS OSWIECZENSIS, ET ¦ ZATORIENSIS, DESCRIPTIO ¦¦ Sta. Por. Pinxit

4.	POME:¦RANIAE, WANDALI:¦CAE REGIO:¦NIS, TYP. LIVUNI:¦AE NOVA ¦ DESCRIP:¦TIO, ¦ Joanne Portantio ¦ aucTore DVCATVS OSWIECZENSIS, ET ¦ ZATORIENSIS, DESCRIPTIO ¦¦ Sta. Por. Pinxit
Antwerpia 1590

Ortelius (Ortel, Ortell, Oertel, Wortels) Abraham (1527-1598)
Plantin (Plantijn, Platevoet) Christopher (Christoffel) (1514-1598)
Porębski (Porinski) Stanisław (XVI w.)
Portantius (Portant) Joannes (Jean)

00191-11304-b 00191-11304-a

Skala 1:4500000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Scala milliarium Germanicor.

Miedzioryt kolorowany, (trzy mapy na jednej płycie), mapy ogólnogeograficzne

THEATRVM ORBIS TERRARVM. Opus nunc  ouatro ab ipso auctore recognitum, multisquè locis. [et] quamplurimis nouis tabulis atquè commentaris auctum kolofon: apud Ant. Christophorum Plantium, Antverpiae M.D.LXL

Arkusz z wyżej wymienionymi mapami ukazał się w piątym dodatku – Additamentum V do czwartego wydania atlasu A. Orteliusza wydanym przez Krzysztofa Plantina, rysownika i wydawcę działającego w Lionie, Cean, Paryżu, a od 1749 roku osiadłego w Antwerpii. Jego spadkobiercami byli: zięć F. Raphelengius i J. Moretius. Mapę Inflant opracował autor atlasu na podstawie zaginionej mapy J. Portantisa. Kartograf flamandzki Johannes Portantius sporządził pierwszą własną mapę Inflant w 1573 roku. Została ona wydrukowana w atlasie Abrahama Orteliusa „Theatrum Orbis Terrarum”. Jego przedstawienia bardzo odpowiadały rzeczywistości, ilustrując sytuację lądową przed wojną inflancką. Zawierała również ponad 50 nazw miejscowości. Opisana strona świata: SEPTENTRIO, liczne teksty historyczne w treści mapy. Mapa podklejona na karcie ze spisem miejscowości pochodzącej z atlasu Sansona. Na odwrocie teksty: „LIVONIA” (roman), „POMERANIA” (roman), „OSWIECIMENSIS [et] ZATO=¦RIENSIS DVCATVS” (roman). Na SE numer strony: „100„, ołówkiem: „Ortelius (1590) ¦ 1570 Additamentum V”.

Osiedla: sygnatura obrazkowa nieregularna
Hydrografia: rzeki, jeziora
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, 4-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane co 1°, oznaczone w ramce wewnętrznej co 10′
Ramka: zwykła, w ramce wewnętrznej teksty: na E: „HOR XVI1/2 MAXIMVS DIES HORARVM XVII. MAXIMUS DIES HORAR. XVII1/2 MAXIMVS HOR. XVIII.”, na W: „XIII. CLIMA DVODECIMVM. CLIMA VNDECIMVM. CLIMA DECIMVM.”
Format: r: 219×247, p: 387×501, a: 427×545

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00191/11304

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)