39. POLONIA PARTE ORIENTALE Dedicata ¦…

39. POLONIA PARTE ORIENTALE Dedicata ¦ All’Illmo:, et Eccmo: Sr: ¦ FRANCESCO CORNARO, ¦ Procuratore di S. Marco, ¦ Ambasciatore Straordinario ¦ della Serenissima ¦ Republica di Venetià ¦ alla Santità di N. S. ¦ ALESSANDRO VIII. ¦ Dal P. Cosmografo ¦ Coronelli

39.	POLONIA PARTE ORIENTALE Dedicata ¦ All’Illmo:, et Eccmo: Sr: ¦ FRANCESCO CORNARO, ¦ Procuratore di S. Marco, ¦ Ambasciatore Straordinario ¦ della Serenissima ¦ Republica di Venetià ¦ alla Santità di N. S. ¦ ALESSANDRO VIII. ¦ Dal P. Cosmografo ¦ Coronelli
Wenecja 1696

Coronelli Vincenzo (Vicenzo) Maria (1650-1718)

00629-05039-b 00629-05039-a

Skala 1:2000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Scala„, „Miglia d’Italia„, „Leghe di Polonia„. „Leghe di Germania„.

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

Atlante Veneto, nel quale si Contiene la descrittione … degl’ Imperij, Regni, Provincie e Stati dell’ Universo … Opera e studio del Padre Maestro Coronelli, Min: Convent; Cosmografo della Serenissima Republica, e Professore di Geografia nell’ Università di Venetia. Ad uso dell’ Academia Cosmografia degli Argonauti. In Venetia … A spese dell’ Autore … MDCXCI … MDCLXXXXVI

Mapa Ukrainy opracowana i wydana przez włoskiego geografa V. M. Coromelliego w Wenecji. Wenecki geograf, franciszkanin Coronelli był również producentem globusów. W 1680 roku założył pierwsze towarzystwo geograficzne: „Academia Cosmografica degli Argonauti”. Opisane strony świata: Settentrione, Mezzo Giorno, Oriente, Occidente. Na SE ołówkiem kiem: „P. Coronelli”. Na odwrocie na NW: „134”, na NE: „Polonia”.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Ramka: zwykła
Nazewnictwo: hydrografia, makroregiony, państwa, prowincja, 2-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′.
Format: r: 597×454, p: 607×461, a: 685×504

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00629/05039

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)