39. MAGNI DVCATVS ¦ LITHVANIÆ ¦…

39. MAGNI DVCATVS ¦ LITHVANIÆ ¦ Cæterarumq; Regionum illi adia-centiu exacta descrip ¦ Illss mi ac Excellmi. Principis ac Dni. D.Nicolai Christophori Radzi-wil ¦ D.G.Olycæ ac in Nieswies Ducis, S. Rom. Imp.Principis in Szylo:¦ wiec ac Mir Comitis, et S.Sepulehri Hirosolimitani Militis etc. ¦ opera et cura in lucem edita.

39.	MAGNI DVCATVS ¦ LITHVANIÆ ¦ Cæterarumq; Regionum illi adia-centiu exacta descrip ¦ Illss mi ac Excellmi. Principis ac Dni. D.Nicolai Christophori Radzi-wil ¦ D.G.Olycæ ac in Nieswies Ducis, S. Rom. Imp.Principis in Szylo:¦ wiec ac Mir Comitis, et S.Sepulehri Hirosolimitani Militis etc. ¦ opera et cura in lucem edita.
Oxford 1680-1683

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Joannes (Johannes, Joan) (1588-1664)
Janssonius-Waesberger (Waesburg) Heirs Johannes (1620-1681)
Makowski Tomasz (1575-1630)
Pitt Mosis (Mosio, Moses, Mosem, Mojżesz) (1632-1696)
Radziwiłł Mikołaj Krzysztof Sierotka, (1549-1616)
Swart Steven (Stephen, Stephan, Stephani) (1641-1683)

00179-05018-b 00179-05018-a

Skala 1:3700000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Milliaria Magna„, „Milliaria Communia„.

Miedzioryt kolorowany, mapa polityczna

The ¦ English ¦ Atlas. ¦ Volume I. ¦ CONTAINING A ¦ DESCRIPTION ¦ OF ¦ POLAND. kolofon: OXFORD, ¦ Printed at the THEATER, for Joh. Jansonius a Waesberge, and Steven Swart, Booksellers ¦ in Amsterdam MDCLXXX.

Wersja zmniejszonej przeróbki J. Hondiusza słynnej mapy Wielkiego Księstwa Litewskiego Tomasza Makowskiego opracowana przez Janssoniusa-Waesbergera i zamieszczona przez M. Pitt’a w jego The English Atlas… wydanym w Oxfordzie. Janssonius-Waesberger był zięciem Jana Janssoniusa, od którego kupił przeróbki płyt hondiuszowskich i dorytował na nich siatkę, zmieniając jednocześnie autograf. Na E dwuczęściowa mapa dolnego Dniepru z 4-ro stopniową legendą miast: „Civitas Tartarorum, Arxvel oppidum christianorum dirutum, Arx Tartarorum vasta„, oraz podziałką liniową: „Scala milliarium ad hunc tractu Boristhensis pertines„, na E tekst opisujący mapę karton Dniepru (użyty jako identyfikacja przy opisie mapy Dniepru – dodatku do 'dużej’ mapy Makowskiego: „Lectori Sal. Hunc Borysthenis…„: w centrum mapy tekst: „Palades Pulesiæ ¦ in provinciæ…„,i inne teksty historyczne. Na SW legenda z herbem Litwy: „Signorum vel Carc:¦terum declaratio. Urbes Civitas, Civitas cum Palatinatu, Civitas judicialis ubi Causæ, nobilium disceptantur, Domiciliam Ducam, Sades Episcopati Romani, Sades Episcopati Grecorum quos vulgo Wladicas app elant,Oppidum„. Przy kartuszu skalowym tekst: „Sumptibs Janssonio-Waesbergier.„.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygn. obrazkowa 9- stopniowa
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Ramka: zwykła, kolorowana
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: trapezoidalne
Nazewnictwo: hydrografia, prowincje, państwa, 2-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami na S i na N co 1°, na E i na W co 30′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej na E i na W co 5′, na S i na N co 12′
Format: r: 431×539, p: 443×545, a: 611×716

Kolekcja: Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00179/05018

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)