38. MAGNI DVCATVS ¦ LITHVANIÆ ¦…

38. MAGNI DVCATVS ¦ LITHVANIÆ ¦ Cæterarumq; Regionum illi adia-centium exacta descrip ¦ Illss mi ac Excellmi. Principis ac Dni. D.Nicolai Christophori Ra-dziwil ¦ D.G.Olycæ ac in Nieswies Ducis, S. Rom. Imp.Principis in Szylo:¦ wiec ac Mir Comi-tis, et S.Sepulehri Hirosolimitani Militis etc. ¦ opera et cura in lucem edita.

38.	MAGNI DVCATVS ¦ LITHVANIÆ ¦ Cæterarumq; Regionum illi adia-centium exacta descrip ¦ Illss mi ac Excellmi. Principis ac Dni. D.Nicolai Christophori Ra-dziwil ¦ D.G.Olycæ ac in Nieswies Ducis, S. Rom. Imp.Principis in Szylo:¦ wiec ac Mir Comi-tis, et S.Sepulehri Hirosolimitani Militis etc. ¦ opera et cura in lucem edita.
Oxford 1680-1683

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Joannes (Johannes, Joan) (1588-1664)
Janssonius-Waesberger (Waesburg) Heirs Johannes (1620-1681)
Makowski Tomasz (1575-1630)
Pitt Mosis (Mosio, Moses, Mosem, Mojżesz) (1632-1696)
Radziwiłł Mikołaj Krzysztof Sierotka, (1549-1616)
Swart Steven (Stephen, Stephan, Stephani) (1641-1683)                                

00178-05017-b 00178-05017-a

Skala 1:3700000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Milliaria Magna„, „Milliaria Communia„.

Miedzioryt kolorowany, mapa polityczna.

The ¦ English ¦ Atlas. ¦ Volume I. ¦ CONTAINING A ¦ DESCRIPTION ¦ OF ¦ POLAND. kolofon: OXFORD, ¦ Printed at the THEATER, for Joh. Jansonius a Waesberge, and Steven Swart, Booksellers ¦ in Amsterdam MDCLXXX.

Ryc.: 874; Poz.: 038; 00178/05017

Wersja zmniejszonej przeróbki J. Hondiusza słynnej mapy Wielkiego Księstwa Litewskiego Tomasza Makowskiego opracowana przez Janssoniusa-Waesbergera i zamieszczona przez M. Pitt’a w jego The English Atlas… wydanym w Oxfordzie. Janssonius-Waesberger był zięciem Jana Janssoniusa, od którego kupił przeróbki płyt hondiuszowskich i dorytowal na nich siatkę, zmieniając jednocześnie autograf. Johannes Janssonius (Jan Jansz.; Wymieniany również jako Ioannis, Io (h) annem; Ianssonii, Ianßonium lub Joannem Janssonium (Juniorem), itp.) (Arnhem, 1588 – Amsterdam, lipiec 1664) był holenderskim kartografem, drukarzem i wydawcą. Janssonius urodził się w Arnhem jako syn Jana Jansza, tam drukarza i wydawcy. W młodym wieku przeniósł się do Amsterdamu, ówczesnego centrum druku i handlu mapami. W 1612 roku poślubił Elisabeth Hondius, córkę Jodokusa Hondiusa. Elisabeth zmarła w 1627 roku, a Janssonius ożenił się ponownie z Elisabeth Carlier w 1629 roku. Poszedł do pracy dla swojego teścia, a po jego śmierci kontynuował wydawnictwo razem z Henricusem Hondiusem (synem). Zostało to rozwinięte w jednym z największych w tamtych czasach. Były oddziały m.in. w Berlinie, Frankfurcie, Genewie, Lyonie i Sztokholmie. Pod kierownictwem Janssoniusa Atlas Mercator-Hondius został rozszerzony i opublikowany jako Atlas Novus. To, początkowo jednotomowe wydanie, stało się wkrótce atlasem wielotomowym, uzupełnianym na życzenie o mapy morskie i / lub mapy nieba. Były wydania w języku niderlandzkim, francuskim, hiszpańskim i łacińskim. Podobnie jak współcześni Janssonius korzystał również z istniejących blach miedzianych, w tym z ksiąg miejskich Braun & Hogenberg oraz Description de touts les Pays Bas (Opis wszystkich ziem dolnych) Lodovico Guicciardiniego – (wydanie Cornelisa Claesza) z 1609 r. Choć Janssonius był często oskarżany o kopiowanie prac przez Willema Blaeu, to należy  zauważyć, że mapy Janssonius pojawiły się również wcześniej na rynku. Po śmierci Janssoniusa działalność kontynuował jego zięć Johannes (Jan) van Waesbergen, który poślubił jego córkę Elisabeth Janssonius (1615-1681). Wiele płyt miedzianych z ksiąg miejskich było wykorzystywanych (niekiedy nieznacznie modyfikowanych) przez Frederika de Wit. Budynek przy placu Dam został wynajęty Gerardowi Valckowi; w 1694 r. kupił też szereg płyt drukarskich. Na E dwuczęściowa mapa dolnego Dniepru z 4-ro stopniową legendą miast: „Civitas Tartarorum, Arxvel oppidum christianorum dirutum, Arx Tartarorum vasta„, oraz podziałką liniową: „Scala milliarium ad hunc tractu Boristhensis pertines„, na E tekst opisujący mapę karton – Dniepru (użyty jako identyfikacja przy opisie mapy Dniepru – dodatku do 'dużej’ mapy Makowskiego: „Lectori Sal. Hunc Borysthenis…„: w centrum mapy tekst: „Palades Pulesiæ ¦ in provinciæ…„,i inne teksty historyczne. Na SW legenda z herbem Litwy: „Signorum vel Carc:¦terum declaratio. Urbes Civitas, Civitas cum Palatinatu, Civitas judicialis ubi Causæ, nobilium disceptantur, Domiciliam Ducam, Sades Episcopati Romani, Sades Episcopati Grecorum quos vulgo Wladicas app elant,Oppidum„. Przy kartuszu skalowym tekst: „Sumptibs Janssonio-Waesbergier.„. Na odwrocie ołówkiem: ” Pitt ¦ Lithuania ¦ Litwa”

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygn. obrazkowa 9- stopniowa
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Ramka: zwykła, kolorowana
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: trapezoidalne
Nazewnictwo: hydrografia, prowincje, państwa, 2-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami na S i na N co 1°, na E i na W co 30′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej na E i na W co 5′, na S i na N co 12′
Format: r: 434×541, p: 440×546, a: 523×634

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00178/05017

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)