37. TRACTUS ¦ BORYSTHENIS ¦ Vulgo…

37. TRACTUS ¦ BORYSTHENIS ¦ Vulgo DNIEPR et NIEPR dicti, ¦ à KIOVIA ad Urbam OCZAKOW ubi in ¦ PONTUM EUXINUM ¦ se exonerat.

37.	TRACTUS ¦ BORYSTHENIS ¦ Vulgo DNIEPR et NIEPR dicti, ¦ à KIOVIA ad Urbam OCZAKOW ubi in ¦ PONTUM EUXINUM ¦ se exonerat.
Oxford 1680-1683

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Joannes (Johannes, Joan) (1588-1664)
Janssonius-Waesberger (Waesburg) Heirs Johannes (1620-1681)
Pitt Mosis (Mosio, Moses, Mosem, Mojżesz) (1632-1696)
Swart Steven (Stephen, Stephan, Stephani) (1641-1683)
Valk Gerhard (1652-1726)
Peter Schenk (1660-1711)                                                                              

00619-05029-b 00619-05029-a

Skala 1:500000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Milliaria Polonica Communia.„, „Milliaria Germanica Communia.

Miedzioryt kolorowany, mapa szczegółowa, wodna.

The ¦ English ¦ Atlas. ¦ CONTAINING A ¦ DESCRIPTION ¦ OF ¦ POLAND. kolofon: OXFORD, ¦ Printed at the THEATER, for Joh. Jansonius a Waesberge, and Steven Swart, Booksellers ¦ in Amsterdam MDCLXXX.

Trzyarkuszowa mapa Dniepru (każdy arkusz ozdobiony różą wiatrów i opracowany w innej orientacji) zamieszczona w atlasie G. Valka i P Schenka. P. Schenk grawer i wydawca amsterdamski kupił płyty Blaeu’a, Janssona i Visschera, wydawnictwo odziedziczył jego syn Pieter Młodszy, prowadząc je we współpracy z rodziną Valk’ow. Następcą Gerarda w spółce był jego syn Leonard. Na NW w treści tekst: „Apud Janssonio-Waesbergier ¦ et Mosem Pitt.„. Pod kartuszem skalowym: legenda 6 elementów antropo- i fizycznogeograficznych. Na odwrocie na SE ołówkiem: „3 rzędowy ¦ Janssonio M. Pitt”.

Znak wodny: P
Rzeźba: kopczyki
Osiedla: plany
Komunikacja: drogi
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna, przeprawy wodne, mielizny
Nazewnictwo: hydrografia, makroregiony, państwa, 2-st osiedla, oznaczone słupy A…N
Ramka: zwykła, pojedyncza
Format: r: 457×538, p: 464×542, a: 534×636

Kolekcja:         Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00619/05029

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)