37. LA RUSSIE ¦ LA POLOGNE…

37. LA RUSSIE ¦ LA POLOGNE ¦ la Suéde, la Norwége ¦ ET LE DENMARCK ¦ à la fin du XIVe. siècle ¦ DRESSÉS SOUS LA DIRECTION ¦ DE A. HOUZÉ.

37.	LA RUSSIE ¦ LA POLOGNE ¦ la Suéde, la Norwége ¦ ET LE DENMARCK ¦ à la fin du XIVe. siècle ¦ DRESSÉS SOUS LA DIRECTION ¦ DE A. HOUZÉ.
Paryż 1830-1850

Houzé Antoine Philippe (1798-1865)

00131-04970-b 00131-04970-a

Skala 1:20000000;

Litografia, kolorowane granice państw, mapa historyczna

Atlas Historique et Geographique de la Russie la Pologne la Suéde la Norwége et le Danemarck.

Mapa z 1859 r. Opracowana pod kierunkiem Adama Houzé, pierwotnie opublikowana w atlasie przez tego samego autora. Zatytułowany: „Rosja, Polska, Szwecja i Dania pod koniec XIV wieku”. Karty Houzego są bardzo charakterystyczne, natychmiast rozpoznawalne ze względu na jego niepowtarzalny styl. Mapie zawsze towarzyszy bardzo obszerna legenda, zawierająca wiele szczegółów geograficznych i historycznych. Każdej wzmiance towarzyszy numer i linia w określonym kolorze, kolorze charakterystycznym dla kraju, cywilizacji lub przestrzeni kulturowej. Bardzo rzadka na sprzedaż, ta mapa dotyczy północno-wschodniej Europy i zachodniej Rosji w XIV wieku. Region jest wówczas podzielony pomiędzy Polskę, Wielkie Księstwo Moskiewskie. Na N poza ramką: „Atlas Historique et Geographique de la Russie la Pologne la Suéde la Norwége et le Danemarck”, „Carte III”, na S pod ramką wykaz miejscowości z podaniem dat ważniejszych wydarzeń historycznych.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: 3-st. kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, 4-st. osiedla
Ramka: zwykła
Format: r: 207×276, a: 264×342

Kolekcja: Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00131/04970

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)