37. BORUSSIÆ ¦ REGNUM ¦ sub…

37. BORUSSIÆ ¦ REGNUM ¦ sub fortißimo Tutamine et justißimo Regimine ¦ Serenißimi ac Potentißimi Principis ¦ FREDERICI WILHELMI ¦ lætisimis incre-mentis efflorescens ¦ cum adjacentisb. Regionibus ¦ mappa Geographica delineatum ¦ Cura et sumtibus ¦ MATTH. SEUTERI, SAC. CÆS. MAJ. ¦ GEOGRAPHI. AUG.

37.	BORUSSIÆ ¦ REGNUM ¦ sub fortißimo Tutamine et justißimo Regimine ¦ Serenißimi ac Potentißimi Principis ¦ FREDERICI WILHELMI ¦ lætisimis incre-mentis efflorescens ¦ cum adjacentisb. Regionibus ¦ mappa Geographica delineatum ¦ Cura et sumtibus ¦ MATTH. SEUTERI, SAC. CÆS. MAJ. ¦ GEOGRAPHI. AUG.
Augsburg 1740

Henneberger (Hennebergen) Kaspar (Gaspar) (1529-1600)
Probst Johann Michael (1757-1809)
Seutter (Sutteri, Suttero) Matthias (Mattheao) (1678-1756)                                 

00506-11839-b 00506-11839-a

Skala 1:500000; skala przybliżona podziałki liniowe: „SCALæ„, „Milliaria Germanica communia 15 in uno Gradu.„, „Milliaria Galica quæ et Polonicasive Horæ itineris.„, „Milliaria Italica sive Geometrica 60 in uno Gradu.„.

Miedzioryt kolorowany, mapa administracyjna.

Atlas novus compendiarius tabularum geographicarum apud Seutterum, Joh. Michael Probst. Augusta Vindelicorum 1800

Przeróbka mapy Prus Wschodnich K. Hennebergera wykonama przez M. Seuttera, rytowana przez Johanna Michaela Probsta i zamieszczana w kilku wydaniach jego Atlasu Nowego. Johannes Michael Probst by grawerem, wydawca i sprzedawca grafik i map. – Jeden z następców Johanna Balthasara Probsta (1698-1750). zmarł 24 lipca 1809 r. Na N ozdobny kartusz tytułowy z wizerunkiem księcia Prus Fryderyka Wilhelma. Wokół kartusza sceny: „Majestati et Custodiae”. „Necessitati et Comodditati” oraz obraz bitwy morskiej w Zatoce Gdańskiej. Opisane strony świata: SEPTENTRIO, MERIDIES, ORIENS, OCCIDENS. Na NW karton Kantonu Neuchatel w Szwajcarii: „principatus neocomensiS ¦ seu ¦ NEUCHATEL ¦ ad ¦ BORUSSIæ REGNUM ¦ spectans„, – NW legenda 6 elementów antropogeograficznych. Na SW herb miasta Neuchatel: „Neuburg„. Od Kongresu Wiedeńskiego w 1815 r. Księstwo Neuchâtel (Neuchâtel) zajmowało osobliwą podwójną pozycję: z jednej strony należało do Konfederacji Szwajcarskiej jako kanton, z drugiej zaś jako suwerenne księstwo było związane z Prusami. 1707 do 1806 i ponownie od 1814. W rewolucyjnym roku 1848 radykalni demokratyczni Montagnardowie, którzy znaleźli poparcie zwłaszcza na Jurze Szwajcarskiej, obalili konserwatywny rząd i 1 marca 1848 roku ogłosili republikę. W 1856 r. Rojaliści wykorzystali różnice, które powstały w rządzącej do tej pory Partii Radykalnej i wynik wyborów, który uznali za korzystny. Podjęli kontrrewolucyjny zamach stanu, który został zmiażdżony przez wojska Neuchâtel i federalne. Kilkuset rojalistów zostało schwytanych i zagrożonych karą śmierci. Król Prus zażądał wtedy uwolnienia

Guillaume-Henri Dufour

buntowników i zagroził działaniami militarny-mi. Po tym, jak rząd federalny odmówił amnestii dla rojalistów, Prusy i Szwajcaria przygotowały się do wojny. Szwajcaria zmobilizowała około 20 000 mężczyzn w grudniu 1856 r., Podczas gdy Prusy rozpoczęły mobilizację dopiero w sty-czniu. Prusy zerwały stosunki dyplomatyczne ze Szwajcarią 13 grudnia 1856 roku i zarządziły mobilizację. 27 grudnia 1856 r. Parlament szwajcarski wybrał generała Guillaume-Henri Dufoura na naczelnego dowódcę armii. Friedrich Frey-Herosé był szefem sztabu, a generał Dufour wybrał Johanna Friedricha Freya von Brugga na zastępcę generała armii. W Bazylei z udziałem Gottlieba Otta zbudowano dodatkowy most, most Dufour, nad Renem, aby umożliwić wojskom szwajcarskim szybsze przekroczenie Renu. Konfederacja Szwajcarska wierzyła, że marsz przez wojska pruskie w Wielkim Księstwie Badenii spotka się ze znacznym oporem ludności, ponieważ Prusy brutalnie stłumiły tutaj cesarską kampanię konstytucyjną w 1849 roku. Szwajcaria spodziewała się przyłączenia wojsk południowoniemieckich do konfederatów. Plan Naczelnego Wodza, generała von der Groebena, nie polegał na podejściu do Neuchâtel czy okupacji terytorium Szwajcarii jako mapy przetargowej, ale raczej na rozbiciu armii federalnej. W tym celu korpus powinien maszerować przeciwko Bazylei i zająć Bazyleę jako przyczółek, podczas gdy główne siły powinny otoczyć Schaffhausen, a następnie  „iść wzdłuż rzeki Aare w kierunku Zurychu”. Prusy planowały zmobilizować 130 000 do 140 000 ludzi, którzy mieli być w czterech korpusach lub utworzono od ośmiu do dziewięciu dywizji, co odpowiadało połowie wszystkich wojsk pruskich. Powinien być v. za. Rozmiesz

Fryderyk Wilhelm II, król pruski

czane są oddziały, które były wyposażone w pistolet igłowy lub karabin Minié (ładownica wylotowa z pociskiem Minié). Wojska pruskie miały zostać przetransportowane do granicy koleją. W tamtych czasach za najsilniejsze wojska uważano bataliony myśliwskie. Zaplanowano tylko 9 pułków kawalerii, ponieważ spodziewano się, że możliwości użycia kawalerii będą niewielkie. Z drugiej strony chcieli użyć „licznej artylerii”. Koszt kampanii oszacowano na 15 do 30 mln, na które państwo zaciągnęło pożyczki, przy czym w prasie zauważono, że koszty te były wysokie, biorąc pod uwagę fakt, że Neuchâtel rocznie dostarczał królowi pruskiemu Fryderykowi Wilhelmowi zaledwie 60 tys. frankow. Szwajcaria planowała zmobilizować 200 000 do 230 000 ludzi. Celem było stoczenie bitwy na północ od Renu w celu ochrony ludności i infrastruktury Szwajcarii. Motywacja żołnierzy i ludności była świetna. Koszty po stronie szwajcarskiej oszacowano na 30 mln. Po stronie szwajcarskiej v. za. wspomniał o batalionach snajperskich. Wyposażenie i postawa wojsk szwajcarskich zostały określone jako dobre, a szwajcarscy oficerowie zostali oskarżeni o brak doświadczenia przez prasę niemiecką. Ponieważ inne główne mocarstwa europejskie nie były gotowe do poparcia roszczeń króla pruskiego do przywrócenia Ancien Régime, ten ostatni został zmuszony do zrzeczenia się wszelkich praw do Neuchâtel w traktacie paryskim z 1857 roku. Ale zachował tytuł księcia Neuchâtel. W zamian Szwajcarzy zwolnili wszystkich rojalistów. Zakończyło to również 150 lat panowania pruskiego w Neuchâtel, które trwało 150 lat i zostało tylko na krótko przerwane w latach 1806–1814, nawet jeśli faktycznie zakończyło się proklamacją republiki w 1848 r. Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens, róża wiatrów. Pod kartonem tekst: „Cum Gratia et Privil. S. R. I. Vicariatq. in Partibq Rheni, Sveviæ et Fur. Franconici.¦ Anjezo in Verlag bey Ioh Michael Probst, Chalcogr. in Augspurg.”. Na SE róża wiatrów. Na odwrocie na SE ołówkiem: „Prusy ¦ Seuter”.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura 4-st., kółka
Hydrigrafia: rzeki, jeziora, bagna
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: trapezoidalne
Nazewnictwo: Hydrografia, makroregiony, księstwa, państwa, prowincje, 3-st. osiedla
Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 4′.
Ramka: zwykła, opisane pasy co 15′ oraz słupy co 20′
Format: r: 489×569, p: 500×580, a: 530×632

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00506/11839

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)