36. COMITATUS ¦ GLATZ

36. COMITATUS ¦ GLATZ

36.	COMITATUS ¦ GLATZ
Oxford 1680-1683

Janssonius-Waesberger (Waesburg) Heirs Johannes (1620-1681)
Pitt Mosis (Mosio, Moses, Mosem, Mojżesz) (1632-1696)
Scultetus (Sprotta) Jonasz (1603-1664)
Swart Steven (Stephen, Stephan, Stephani) (XVII w.)

00695-05105-b 00695-05105-a

Skala 1:200000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Milliaria Germanica Communia.„.

Miedzioryt kolorowany, mapa gospodarcza.

The English Atlas

Przeróbka mapy Hrabstwa Kłodzkiego śląskiego kartografa J. Scultetusa wykonana przez Jana Janssoniusa – Waesbergera i opublikowana w atlasie: The English Atlas wydawanym w Oxfordzie przez S. Swarta i M. Pitta. Na NW w treści 5-cio stopniowa legenda osiedli i 4-ro stopniowa legenda elementów gospodarczych. Na NE w treści herb Hrabstwa Kłodzkiego, między ramkami numer strony: „XXXI„. Oznaczone strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Na odwrocie ołówkiem na SE: „Glatz ¦Kłodzko”.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura 4-stopniowa, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: stereograficzne
Nazewnictwo: hydrografia, księstwa, 2-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami, co 5′ na E i na, W co 10′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej, co 1′.
Ramka: zwykła, kolorowana
Format: r: 454×377, p: 462×387, a: 524×602

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00695/05105

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)