35. PARTIE DE ¦ LITHUANIE. ¦…

35. PARTIE DE ¦ LITHUANIE. ¦ ou sont les PALATINATS de ¦ MINSK, et MSEISLAW ¦ et les SEIGNRIES. ou TERRES de ¦ ROCHAC-ZOW, RZECZICA, ZERNOBEL, ¦ et partie des DVCHES de ¦ NOVOGRODECK SEWIERSKI, ¦ et de ZERNIHOW. ¦ Par le Sr. SANSON d’Abbeville Geog. ordre. du Roy. ¦ Chez l’Autheur ¦ Auec priuilege pour vingt ans, ¦ 1666.

35.	PARTIE DE ¦ LITHUANIE. ¦ ou sont les PALATINATS de ¦ MINSK, et MSEISLAW ¦ et les SEIGNRIES. ou TERRES de ¦ ROCHAC-ZOW, RZECZICA, ZERNOBEL, ¦ et partie des DVCHES de ¦ NOVOGRODECK SEWIERSKI, ¦ et de ZERNIHOW. ¦ Par le Sr. SANSON d’Abbeville Geog. ordre. du Roy. ¦ Chez l’Autheur ¦ Auec priuilege pour vingt ans, ¦ 1666.
Paryż 1675

Mariette Pierre (starszy) (1603-1657)
Peyrounin Abraham (1620-1666)
Sanson Guillaume de Abbeville (1633-1703)
Sanson Nicolas de Abbeville (1600-1667)

00658-05068-b 00658-05068-a

Skala 1:1850000; skala przybliżona; podziałki liniowe: „Eschelle„, „Mille Pas Geometroques„, „Lieues communes de France„, „Lieues d’Allemagne et de Pologne

Miedzioryt czarno-biały, mapa szczegółowa.

Cartes générales de la géographie ancienne et nouvelle… Par Sanson d’Abbeville Nicolas. Vol II. Paris 1675 Sanson Nicolas fils, Sanson d’Abbeville Guillaume.

Mapa części Litwy N. Sansona d’Abbeville wykonana przez francuskiego rytownika A. Peyrounin’a i zamieszczona w Atlasie wydanym przez synów Mikołaja i P. Mariette w Paryżu. N. Sanson autor słynnych odwzorowań kartograficznych, był nadwornym geografem królewskim, uważany za ojca geografii francuskiej. Opisane strony świata: SEPTENTRION, MIDY , ORIENT, OCCIDENT. , na S w treści: „A Peyrounin Sculp.„, na SE poza ramką ręcznie: „8”, na NE poza ramką ołówkiem: „157-„. Na odwrocie na NE ręcznie: „(89)”, na SE ołówkiem: „54-51 ¦ 52-58.45 ¦ Mińsk ¦ Mścisław”.

Znak wodny: ozdobny ornament z koroną i krzyżem maltańskim

Osiedla: sygnatura nieregularna
Ramka: zwykła
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Nazewnictwo: hydrografia, prowincje, 2-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 10′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 2,5′
Format: r: 402×558, p: 413×565, 433×584

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00658/05068

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)