35. DUCATUS SILESIÆ ¦ GROTGANUS ¦…

35. DUCATUS SILESIÆ ¦ GROTGANUS ¦ cum Districtu Episcopali ¦ NISSENSI

35.	DUCATUS SILESIÆ ¦ GROTGANUS ¦ cum Districtu Episcopali ¦ NISSENSI
Oxford 1680-1683

Janssonius-Waesberger (Waesburg) Heirs Johannes (1620-1681)
Blaeu Joannes (Jean, Johann, John) (1596-1673)
Pitt Mosis (Mosio, Moses, Mosem, Mojżesz) (1632-1696)
Scultetus (Sprotta) Jonasz (1603-1664)
Swart Steven (Stephen, Stephan, Stephani) (XVII w.)

00686-05096-b 00686-05096-a

Skala 1:200000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Mensura Miliaris huius Tabulæ„.

Miedzioryt kolorowany, mapa gospodarcza.

The English Atlas

Przeróbka mapy Księstwa Grodkowskiego śląskiego kartografa J. Scultetusa wykonana przez Jana Janssoniusa – Waesbergera i opublikowana w atlasie: The English Atlas wydawanym w Oxfordzie przez S. Swarta i M. Pitta. Na SW w treści 6-cio stopniowa legenda osiedli: „Notularum ¦ Explicato„. Na NE w treści kartusz z herbem księcia Kornwalii i tekstem: „To John Nicholls Esq3 ¦ of Trewane in Cornwall ¦ this Mapp is Hunmly Dedicated ¦ by Moses Pitt„. Na NE między ramkami numer strony: „XXX„. Oznaczone strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Na odwrocie ołówkiem na SE: „Grotganus Nisa ¦ P”.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura 6-stopniowa, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: stereograficzne
Nazewnictwo: hydrografia, księstwa, 2-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 5′ na E i na W co 10′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 1′.
Ramka: zwykła, kolorowana
Format: r: 391×496, p: 400×508, a: 570×642

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00686/05096

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)