32. DVCATVS ¦ SLESIÆ ¦ GLOGANI…

32. DVCATVS ¦ SLESIÆ ¦ GLOGANI ¦ Vera Delineatio

32.	DVCATVS ¦ SLESIÆ ¦ GLOGANI ¦ Vera Delineatio
Oxford 1680-1683

Janssonius-Waesberger (Waesburg) Heirs Johannes (1620-1681)
Pitt Mosis (Mosio, Moses, Mosem, Mojżesz) (1632-1696)
Scultetus (Sprotta) Jonasz (1603-1664)
Swart Steven (Stephen, Stephan, Stephani) (XVII w.)

00690-05100-b 00690-05100-a

Skala 1:275000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Milliaria Germanica Communia„.

Miedzioryt kolorowany, mapa gospodarcza.

The English Atlas

Przeróbka mapy Księstwa Głogowskiego Jana Janssoniusa opartej na mapie śląskiego kartografa J. Scultetusa wykonana przez jego zięcia Jana Janssoniusa – Waesbergera i opublikowana w atlasie: The English Atlas wydawanym w Oxfordzie przez S. Swarta i M. Pitta. Na NW między ramkami numer strony: „XXVI„. Oznaczone strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Pod kartuszem tytułowym legenda osiedli 7-stopniowa, winnice, huty, jeziora.

Znak wodny: PK
Rzeźba: kopczyki
Osiedla: 7-st sygnatura, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: stereograficzne
Nazewnictwo: hydrografia, księstwa, prowincje, 2-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami na E i W co 5′ i na N i S, co 10′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej, co 1′.
Ramka: zwykła, kolorowana
Format: r: 508×400, p: 511×405, a: 529×613

Kolekcja:         Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00690/05100

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)