32. BORUSSIÆ ¦ REGNUM ¦ complectens…

32. BORUSSIÆ ¦ REGNUM ¦ complectens ¦ CIRCULOS SAMBIENSEM, NATAN-GRENSEM et HOCHERLANDIÆ ¦ Nec non ¦ BORUSSIÆ POLONICA ¦ exhibens ¦ PA-LATINATUS CULUMIENSEM, MARIENBURGENSEM, ¦ POMERALIÆ ET VARMIÆ ¦ Cum adju-centibus aliis Privincies. ¦ Mappa Geographica Sumptibus et Curis exarata ¦ TOBIÆ CONRADI LOTTERI, ¦ GEOGR. AUG.VIND. ¦ 1759

32.	BORUSSIÆ ¦ REGNUM ¦ complectens ¦ CIRCULOS SAMBIENSEM, NATAN-GRENSEM et HOCHERLANDIÆ ¦ Nec non ¦ BORUSSIÆ POLONICA ¦ exhibens ¦ PA-LATINATUS CULUMIENSEM, MARIENBURGENSEM, ¦ POMERALIÆ ET VARMIÆ ¦ Cum adju-centibus aliis Privincies. ¦ Mappa Geographica Sumptibus et Curis exarata ¦ TOBIÆ CONRADI LOTTERI, ¦ GEOGR. AUG.VIND. ¦ 1759
Augsburg 1759

Homann Hered (Heirs, Hereties, Homannischen Erben) (1730-1813)
Lotter Tobias Conrad (Konrad) (1717-177)                                                         

00092-04931-b 00092-04931-a

Skala 1:500000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Milliaria Germanica communia 15 in uno Gradu„, „Milliaria Gallica quæ et Polonica, sive hore Itinerius„, „Milliaria Italica, sive Geometica 60 in uno Gradu„.

Miedzioryt kolorowany (kolorowanie współczesne), mapa polityczna.

Atlas Europae. Vol. II. Norimbergae 1759 Hommani Heredes.

Mapa T. C. Lottera zamieszczana w wielu Przeróbkach w atlasie Europy wydawanym przez spadkobierców Homanna w latach 1729-1772. 3 kartusze. Kartusz tytułowy bardzo ozdobny, (Anioł trzyma szarfę z napisem: „Providentia Divina„.): kartusz skalowy skromny; kartusz na W z tekstem: „Longitudo form Regni Borussiæ quod Initium Anno 1701 die 18 Ian: duxit, quoam Prussiæ Poloniæ, a discricta Leoburgensi usg ad Regnetum incivea 48 five ab urbe, Thorunio usg ad Memeltium Urban munitissimam, 52. Latitudo vero a Mare Baltico usque ad Ducatum Lithuaniæ 34 milliaria Germanica complectitur. Primus Borussiæ Rex Fuit Fridericis III qua Elector et I.qua Rex. diem supremum obut 1713 Fridericus Magn, natus A_o 1712 die 24 Ian ab Anno 1740. Sceptrum gloriesissi me hodie dum tenet„. Opisane strony świata: Septentrio, Meridiws, Oriens, Occidens. Na NE ręcznie: „Bug„. Na odwrocie na SE ołówkiem: „309 ¦ 40 ¦ Lotter 1730„, ręcznie: „Preusen

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: plany, sygnatura, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora
Siatka: geograficzna
Komunikacja: drogi główne
Odwzorowanie: stożkowe
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, województwa, powiaty, osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, w ramce wewnętrznej oznaczone graficznie co 4′

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00092/04931

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)