31. DVCATVS ¦ SLESIÆ ¦ GLOGANI…

31. DVCATVS ¦ SLESIÆ ¦ GLOGANI ¦ Vera Delineatio

31.	DVCATVS ¦ SLESIÆ ¦ GLOGANI ¦ Vera Delineatio
Oxford 1680-1683

Janssonius-Waesberger (Waesburg) Heirs Johannes (1620-1681)
Pitt Mosis (Mosio, Moses, Mosem, Mojżesz) (1632-1696)
Scultetus (Sprotta) Jonasz (1603-1664)
Swart Steven (Stephen, Stephan, Stephani) (XVII w.)

00689-05099-b 00689-05099-a

Skala 1:275000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Milliaria Germanica Communia„.

Miedzioryt czarno-biały, mapa gospodarcza.

The English Atlas

Przeróbka mapy Księstwa Głogowskiego Jana Janssoniusa opartej na mapie śląskiego kartografa J. Scultetusa wykonana przez jego zięcia Jana Janssoniusa – Waesbergera i opublikowana w atlasie: The English Atlas wydawanym w Oxfordzie przez S. Swarta i M. Pitta. Na NW między ramkami numer strony: „XXVI„. Oznaczone strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Pod kartuszem tytułowym legenda osiedli 7 stopniowa, winnice, huty, jeziora. Na odwrocie ołówkiem na NW: „Głogow”, na SW: „16”

Znak wodny:     PK
Rzeźba:            kopczyki
Osiedla:        7-st sygnatura, kółka
Hydrografia:     rzeki, jeziora
Siatka:          geograficzna
Odwzorowanie: stereograficzne
Nazewnictwo:    hydrografia, księstwa, prowincje, 2-st. osiedla
Współrzędne geograficzne:            opisane między ramkami na E i W co 5′ i na N i S, co 10′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej, co 1′.
Ramka:            zwykła
Format:            r: 510×405, p: 513×410, a: 568×670

Kolekcja:         Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00689/05099

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)