30. REGNUM ¦ BORUSSIÆ ¦ Gloriosis…

30. REGNUM ¦ BORUSSIÆ ¦ Gloriosis auspicijs Serenissimi et Potentis-simi Prin. ¦ FRIDERICI III ¦ PRIMI BORUSSIÆ REGIS, MARCH. ET ELECT. BRAN. ¦ nauguratum die 18. Ian A. 1701. ¦ Geographice cum vicinis Regionibus adumbratum ¦ a ¦ IOH BAPTISTA HOMANNO ¦ NORIMBERGÆ ¦ Cum Privilegio Sac: Cæs: Maijestatis.

30.	REGNUM ¦ BORUSSIÆ ¦ Gloriosis auspicijs Serenissimi et Potentis-simi Prin. ¦ FRIDERICI III ¦ PRIMI BORUSSIÆ REGIS, MARCH. ET ELECT. BRAN. ¦ nauguratum die 18. Ian A. 1701. ¦ Geographice cum vicinis Regionibus adumbratum ¦ a ¦ IOH BAPTISTA HOMANNO ¦ NORIMBERGÆ ¦ Cum Privilegio Sac: Cæs: Maijestatis.
Norymberga 1741

Bieling Johann Friedrich Gottfried (1702-1763)
Henneberger (Hennebergen) Kaspar (Gaspar) (1529-1600)
Homann (Homanno) Jan (Johan) Chrzciciel (Baptist) (1663-1724)                 

00508-11841-b 00508-11841-a

Skala 1:500000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „scalæ„, „Milliaria Germanica communia 15. in uno Gradu.„, „Milliaria Gallica. que et. Polonica. sive Horæ itineris„, „Milliaria Italica. sive Geometrica 60 in uno Gradu„.

Miedzioryt kolorowany, mapa polityczna.

Grosser Atlas über die gantze Welt… a Joh. Bapt. Homanno… Norimbergae 1741. [gedr. bey Heinrich Gottfried Bieling].

Przeróbka mapy Prus Wschodnich K. Hennebergera wykonama przez J. B. Homanna i zamieszczona w jego atlasie wydanym w Norymberdze w oficynie spadkobierców Hoamnna przez Johanna Heinricha Gottfrieda Bielinga. Strona tytułowa drukowana w kolorze czerwono-czarnym z wygrawerowaną mapą półkuli północnej w odwzorowaniu biegunowym, grawerowana strona tytułowa z globusem i kilkunastoma postaciami alegorycznymi (z łacińskim nadającym tytuł zdobionym kartuszem), grawerowany portret Homann autorstwa Johanna Wilhelma Wintera według Johannesa Kenckela i 98 grawerowanych map (93 dwustronicowe, 1 większa złożona na 2 arkusze i 4 półstrony razem na dwustronicowej płytce), wiele z dodatkowymi mapami i / lub widokami, wszystkie z zdobione kartusze, często z dekoracją malarską lub herbami; oraz 3 dwustronicowe grawerowane tabele z danymi topograficznymi. Z wygrawerowaną stroną tytułową oraz wszystkimi mapami i tabelami (z wyjątkiem małego północnego odwzorowania biegunowego na stronie tytułowej) pokolorowanych XVIII-wieczną ręką, mapy są częściowo lub w zarysie. Wykończone złotem czerwone maroko (ok. 1800?) W stylu neoklasycznym, z warsztatu lub w stylu Georga Friedricha Kraussa (Wiedeń). Kopia Lorda Wardingtona ostatniego wydania (1737 z późniejszymi zmianami wydanymi przez wydawcę, prawdopodobnie wydana ok. 1762 r.) Najsłynniejszego niemieckiego atlasu świata z XVIII wieku w wyjątkowo ładnej oprawie, zamówionej w Wiedniu około 1800 r., Z okładką i wszystkimi mapy pokolorowane XVIII-wieczną ręką. Po 40-stronicowym wprowadzeniu i opisach Johanna Gabriela Doppelmayra, atlas zawiera mapę nieba złożoną z 2 półkul (z obrazowymi konstelacjami) otoczonych 6 mniejszymi diagramami kosmologicznymi; układ słoneczny Kopernika; mapa świata na półkulach wschodniej i zachodniej oraz 4 mniejsze projekcje (2 polarne i 2 ze środkiem Europy i Południowego Pacyfiku); zwykłe mapy kontynentów i licznych regionów Europy (w tym mapy pocztowe i mapy dolin rzecznych); ale także mapy Morza Czarnego i okolic (w tym cała Turcja); Egipt; imperium perskie (irańskie); Imperium Osmańskie z Półwyspem Arabskim i Zatoką; Chiny; Meksyk, Karaiby i większość terenów, na których obecnie znajdują się Stany Zjednoczone; oraz 4 półstronicowe mapy brytyjskich kolonii w Ameryce (razem na dwustronicowej płytce). Z kolekcji Christophera Henry’ego Beaumonta Pease, Lorda Wardingtona (1924–2005),., Nr 193. Niektóre mapy są nieuporządkowane (5 grup w odwrotnej kolejności, dając 1-51, 62-52, 72 -63, 82-73, 92-83, 100-93, plus 30 i 31 zamienione). Bez map 17 i 22 (Orleans i Lyonnais, ale z mapą tego ostatniego z 1762 r. Kartusz tytułowy wyjątkowo ozdobny, pokrywający całą powierzchnię Bałtyku, wizerunek Fryderyka III, poza tym wśród ornamentacji napisy: „MAIESTATE„, „FRIDERICVS REX BORUSIæ ET EL. BR.„, „POTENTIA„, w kartuszu koła z nazwami miast i prowincji podlegających rządom Fryderyka III. Pod kartuszem róża wiatrów. M apa wydana z okazji koronacji Fryderyka III na króla Brandenburgii i Prus. Opisane strony świata: SEPTENTRIO, MERIDIES, ORIENS OCCIDENS. Na NE poza ramką ołówkiem: „42”. Na odwrocie na NE ołówkiem: „42”, na SE: „Homann„.

Znak wodny: kotwica
Rzeźba: kopczyki
Osiedla: plany, sygnatura, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Komunikacja: drogi
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, 2-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 4′
Ramka: zwykła (kolorowana)
Format: r: 484×573, p: 496×584, a: 509×613

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00508/11841

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)