30. PLAN KRAKOWA; PLAN MIASTA KRAKOWA

30. PLAN KRAKOWA; PLAN MIASTA KRAKOWA

30.	PLAN KRAKOWA; PLAN MIASTA KRAKOWA
Warszawa 1971

Dworak Zofia
Melion Alina
Wróbel Mieczysław

00112-04951-b 00112-04951-a

Skala: 1:20000

Offset barwny współczesny

Na SW karton: „Śródmieście”, na SE pod ramką tekst: „Opracowanie PPWK na podstawie materiałów Miejskiej Pracowni Geodezyjnej Prezesa Rady Narodowej m. Krakowa”, na SW: „Druk PPWK W-wa, Solec 18. Zam. 1308/61/B/71-23. VII. 70-Y-90158-50 210 egz.,Na odwrocie spis ulic i szczegółowy przewodnik turystyczny. Treść mapy celowo zniekształcona. Wydanie dziesiąte barwne.

Hydrografia: rzeki, kanały i inne zbiorniki wodne
Komunikacja: koleje, linie tramwajowe i autobusowe
Odwzorowanie: zniekształcone
Siatka: kwadratowa
Ramka: zwykła
Format: r: 552×799

Kolekcja: Muzeum Polskie w Rappeswilu

Nr katalogu CRP: 00112/04951

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)