3. SLESIAE DESCRIPTIO.

3. SLESIAE DESCRIPTIO.

3.	SLESIAE DESCRIPTIO.
Bazylea 1550

Münster Sebastian (1489-1552)
Petri (Petrina, Petrus) Henrichi (Henrichus, Heinrich) (1508-1579)

00435-36930-b 00435-36930-a

Skala 1:1000000; skala przybliżona, podziałka liniowa:, “Gemein Dütsch meilen”

Drzeworyt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

Cosmographiae Univeralis Libri VI… Authore Sebastiano Münstero… Bazyleae 1550 ex officina Henricpetrina.

Mapa Śląska jest kompilacją map: zamieszczonej w pierwszym wydaniu Cosmographii… Wydanej w Bazylei w 1544 roku i w Geografii… C. Ptolemeusza wydanej przez Münstera w 1552 roku. Wykorzystano do jej druku klocki z 1552 roku, zmieniając jedynie tytuł i treść na odwrocie. Heinrich Petri (* 1508 w Bazylei, † 24 kwietnia 1579 w Bazylei) był szwajcarskim drukarzem i założycielem drukarni „Officina Henricpetrina”. Heinrich Petri był najmłodszym synem drukarza z Bazylei, Adama Petri. Od semestru zimowego 1523/1524 studiował na wydziale artystycznym w Wittenberdze. Gdy jego ojciec zachorował jesienią 1527 roku, a następnie zmarł, wrócił do Bazylei bez dyplomu i przejął rodzinny interes. Jego pierwszy wydruk pochodzi z marca 1528 r. (Sedulius Scotus: In omnes epistolas Pauli collectaneum). Petri poślubił byłą zakonnicę Dorotheę Hütschy w roku reformacji bazylejskiej w 1529 r., A kiedy zmarła na zarazę, Barbarę Brand, wdowę po 1564 r. Drukarnia Hieronymus Froben. Jako radny Heinrich Petri był członkiem kolegiów ds. Kościelnych i uniwersytetu. W 1556 roku został pasowany na rycerza przez cesarza Karola V. Od 1565 roku zaczął nazywać swoją firmę Officina Henricpetrina, a jego synowie i ich potomkowie przyjęli wówczas nazwisko Henricpetri. Od 1569 r. W biurze pracowali synowie Sebastian i Sykstus Henricpetri, który prowadził po śmierci ojca. Heinrich Petri wyprodukował około 500 odbitek. Po tym, jak jego matka poślubiła Sebastiana Münstera około 1529/1530 r., Był w stanie opublikować prace tego uczonego, który pracował głównie jako hebrajista i kosmograf, w tym cały hebrajski Stary Testament, drukowany równolegle z nowym tłumaczeniem Geographia of Ptolemeus. i Cosmographia w coraz większej liczbie wydań. To uczyniło go najważniejszym drukarzem hebrajskich książek i map geograficznych tamtych czasów. Innymi ważnymi punktami były słowniki i dzieła Gerolamo Cardano. Należy również wspomnieć o drugiej edycji głównej pracy Kopernika. Jako ilustrator zatrudniał m.in. za. Conrad Schnitt i Hans Rudolf Manuel Deutsch. Znak drukarza Heinrich Petris przedstawia w kilku wariantach kamień, który młotkiem odrywa z chmur (oznacza to słowo Boże) lub z którego młotkiem rozpala się płomienie. Mapa o orientacji wschodniej. Opisane strony świata: Orient, Occident, Mittag, Mitnacht. Na odwrocie na S tekst: „SILESIA ¦ DESCRIPTIO ¦ Silesia prouincia REGNI b OHEMICI,……quod per ¦ Oderam in Prussiam ¦ auchitur.”, numer strony: „14„, na SE ołówkiem: „Münster ¦ 1540 ¦ st”.

Rzeźba: kopczyki, widok
Osiedla: sylwetki zabudowań, sygnatura
Hydrografia: rzeki, jeziora
Nazewnictwo: hydrografia, księstwa, państwa, 2st. osiedla
Ramka: zwykła, pojedyncza
Format: r: 255×344, a: 295×372

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00435/36930

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)