3. POME:¦RANIAE, WANDALI:¦CAE REGIO:¦NIS, TYP. LIVUNI:¦AE…

3. POME:¦RANIAE, WANDALI:¦CAE REGIO:¦NIS, TYP. LIVUNI:¦AE NOVA ¦ DESCRIP:¦TIO, ¦ Joanne Portantio ¦ aucTore DVCATVS OSWIECZENSIS, ET ¦ ZATORIENSIS, DESCRIPTIO ¦¦ Sta. Por. pinxit

3.	POME:¦RANIAE, WANDALI:¦CAE REGIO:¦NIS, TYP. LIVUNI:¦AE NOVA ¦ DESCRIP:¦TIO, ¦ Joanne Portantio ¦ aucTore DVCATVS OSWIECZENSIS, ET ¦ ZATORIENSIS, DESCRIPTIO ¦¦ Sta. Por. pinxit
Antwerpia 1584

Ortelius (Ortel, Ortell, Oertel, Wortels) Abraham (1527-1598)
Plantin (Plantijn, Platevoet) Christopher (Christoffel) (1514-1598)
Porębski (Poriński) Stanisław (1529-1581)
Portantius (Portant) Joannes (Jean) (1511-1596)                                               

00299-11485-b 00299-11485-a

Skala 1:4500000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Scala milliarium Germanicor.

Miedzioryt czarno-biały, (trzy mapy na jednej płycie), mapy ogólnogeograficzne.

THEATRVM ORBIS TERRARVM. Opus nunc  tertio ab ipso auctore recognitum, multisquè locis. [et] quamplurimis nouis tabulis atquè commentaris auctum kolofon: apud Ant. Christophorum Plantium, Antverpiae M.D.LXXXIV

Arkusz z wyżej wymienionymi mapami ukazał się w czwartym dodatku – Additamentum IV do czwartego wydania atlasu A. Orteliusza wydanego przez Krzysztofa Plantina, rysownika i wydawcę działającego w Lionie, Cean, Paryżu, a od 1749 roku osiadłego w Antwerpii. Jego spadkobiercami byli: zięć F. Raphelengius i J. Moretius. Mapę Inflant opracował autor atlasu na podstawie zaginionej mapy J. Portantisa. Kartograf flamandzki Johannes Portantius sporządził pierwszą własną mapę Inflant w 1573 roku. Została ona wydrukowana w atlasie Abrahama Orteliusa „Theatrum Orbis Terrarum”. Jego przedstawienia bardzo odpowiadały rzeczywistości, ilustrując sytuację lądową przed wojną inflancką. Zawierała również ponad 50 nazw miejscowości. Opisana strona świata: SEPTENTRIO, liczne teksty historyczne w treści mapy. Na odwrocie teksty: „LIVONIA” (roman), „POMERANIA” (roman), „OSWIECIMENSIS [et] ZATO=¦RIENSIS DVCATVS” (roman). Na SE numer strony: „80„, ręcznie: „73”, ołówkiem: „(1584) ¦ Additamentum IV, Ortelius 1579”

Osiedla: sygnatura obrazkowa nieregularna
Hydrografia: rzeki, jeziora
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, 4-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczona graficznie w ramce wewnętrznej co 10′
Ramka: zwykła, w ramce wewnętrznej teksty: na E: „HOR XVI1/2 MAXIMVS DIES HORARVM XVII. MAXIMUS DIES HORAR. XVII1/2 MAXIMVS HOR. XVIII.”, na W: „XIII. CLIMA DVODECIMVM. CLIMA VNDECIMVM. CLIMA DECIMVM.”
Format: r: 219×247, p: 387×503, a: 429×554

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00299/11485

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)