3. PIANO della CITTA di DANZICA

3. PIANO della CITTA di DANZICA

3.	PIANO della CITTA di DANZICA
Amsterdam 1659?

Cellarius Andreas (1595-1665)
Valckenier Janssonius Aegidius (Jansz. Gill.) (1629-1665)

00405-36900-b 00405-36900-a

Skala 1:20000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Scala di 100 Verghe

Miedzioryt czarno-biały, plan miasta.

(Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae Studio Andreae Cellari. Amsterdam 1659 apud Aegidium Janssonium Valckenier)(Description of Poland… 1659)

Plan miasta Gdańska w obrębie murów. Andreas Cellarius (Neuhausen, ok. 1595 – Hoorn, 1665) był niemieckim kosmografem. Cellarius urodził się w Neuhausen niedaleko Wormacji (Niemcy) jako syn kaznodziei. Niewiele wiadomo o Cellariusie, studiował nieznany nam przedmiot na uniwersytecie w Heidelbergu, ożenił się w 1625 roku w Amsterdamie z Cathariną Eltmans, spłodził trzech synów i córkę, napisał książkę o Polsce i płacił 200 guldenów rocznie. w 1637 r. rektor szkoły łacińskiej w Hoorn. Najbardziej znany jest z niebiańskiego atlasu Harmonia Macrocosmica, opublikowanego przez Johannesa Janssoniusa w Amsterdamie w 1660 roku, z 29 pięknymi rycinami, na których przedstawiono konstelacje i różne systemy świata. Porównuje się obok siebie zarówno heliocentryczną teorię Kopernika, jak i (przejściową) teorię Tycho Brahe jako starego ptolemejskiego światopoglądu. W atlasie portrety heliocentrycznych uczonych Arystarcha z Samos i Mikołaja Kopernika pojawiają się obok biblijnie potwierdzonego światopoglądu konserwatywnych teologów, w którym słońce krąży idealnie wokół Ziemi. W ten sposób książka mogłaby znaleźć się także w bibliotekach katolickich, ponieważ Kościół rzymskokatolicki nadal trzymał się średniowiecznych i starożytnych planet Ptolemeusza. Inne modele zostały uznane za heretyckie w oczach Świętej Inkwizycji. Cellarius sam nie był astronomem, a jego prace mają raczej dekoracyjne niż praktyczne znaczenie astronomiczne. Atlas nie ma systemu, który pozwoliłby astronomowi wyposażonemu w teleskop znaleźć gwiazdę. Christiaan Huygens był niezadowolony z pracy Cellariusa. Odkryty przez niego księżyc Saturna, Tytan, został pominięty, a niektóre ryciny zawierały błędy ortograficzne i zniekształcenia perspektywy. Piękne ryciny były sprzedawane osobno i często oprawiane przez kolekcjonerów w jedną oprawę z arkuszami atlasu Joan Blaeu. W tej formie, ale także jako oddzielne atlasy niebieskie, trafiły na cały świat. Atlas Cellariusa można zatem znaleźć w bibliotekach Watykanu i Topkapi w Stambule. Piękny grawerunek południowego gwiaździstego nieba przypomina o istnieniu niezliczonych, dziś zapomnianych konstelacji. W późniejszych opisach nieba południowego zostały one pominięte, połączone lub przemianowane. Cellarius i jego wydawca pracowali nad drugim tomem, który nigdy nie został ukończony z powodu śmierci Janssoniusa w 1664 roku. Dzieło Regni Poloniae… wydane było w oficynie Aegidiusa Valkaniera w Amsterdamie. Orientacja wschodnia. Na SE w treści kartusz skalowy z herbem miasta. Na NW ponad ramką tekst: „Vol. 7. Pag. 318.„.Na odwrocie ręcznie: „z Zaydlera, strona”

Zabudowa: zarys
Hydrografia: rzeki, kanały
Nazewnictwo: hydrografia, dzielnice miasta
Ramka: zwykła
Format: r: 163×189, p: 171×201, a: 185×234

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00405/36900

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)