29. TABULA ¦ MARCHIONATUS ¦ BRANDENBURGICI…

29. TABULA ¦ MARCHIONATUS ¦ BRANDENBURGICI ¦ ET DUCATUS ¦ POMERANIÆ ¦ guæ sunt pars Septentrionalis ¦ CIRCULI SAXONIÆ, SUPERIORIS ¦ novis-sime edita ¦ A IOH. BAPTISTA HOMANNO ¦ Norimberg. ¦ Cum Privil S. C M

29.	TABULA ¦ MARCHIONATUS ¦ BRANDENBURGICI ¦ ET DUCATUS ¦ POMERANIÆ ¦ guæ sunt pars Septentrionalis ¦ CIRCULI SAXONIÆ, SUPERIORIS ¦ novis-sime edita ¦ A IOH. BAPTISTA HOMANNO ¦ Norimberg. ¦ Cum Privil S. C M
Norymberga 1714

Adelbulner (Adelbauer) Ernst (XVIII w.)
Homann (Homanno) Jan (Johann) Chrzciciel (Baptist) (1663-1724)               

00474-11807-b 00474-11807-a

Skala 1:600000; skala przybliżona podziałki liniowe: „Milliaria Germanica communia.„, „Milliaria Gallica sive Hora itineris„.

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna.

Neuer Atlas über die gantze Welt… ausgefertigt von Johann Baptista Homann. Nürmberg 1714 in Verlegung des Auctoris, gedruckt bey Ernst Adelbulner.

Mapa opracowana przez niemieckiego rytownika i sprzedawcę map J. B. Homanna nadwornego geografa cesarskiego „ś więtego Imperium Rzymskiego” (1715), członka pruskiej Królewskiej Akademii Nauk. Wydawca atlasów Homanna był między innymi E. Adelbulner (Adelbauer). Opisane strony świata: SEPTENTRIO, MERIDIES ORIENS, OCCIDENS, Na NE w treści mapy legenda: „Eintheilung des Chur-¦fürstenth: Brandeb” (17 księstw), na Bałtyku w pobliżu wyspy Bornholm róża wiatrów. Na odwrocie na NE ołówkiem:”36„, na SE ołówkiem: „Homann ¦ Pomorze.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: plany, sygnatura nieregularna
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Nazewnictwo: hydrografia, makroregiony, państwa, prowincje, 3-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′.
Ramka: zwykła, kolorowana
Format: r: 482×557, p: 488×562, a: 539×613

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00474/11807

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)