28. WARSAW

28.	WARSAW
Londyn 1944

Dowództwo Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

00374-36869-b 00374-36869-a

Skala 1:50000

Offset, mapa wojskowa

Mapa wojskowa opracowana na podkładzie topograficznym przedstawiająca sytuację w Warszawie w czasie Powstania Warszawskiego dnia 28 sierpnia 1944 roku. Mapa wydana w języku angielskim. Na odwrocie stempel: „MUZEUM P. S. Z.”, „MUZEUM ¦ N 1119”, „NR. KAT. ¦ 1592”, ołówkiem: „14.573”

Zabudowa: zarys
Komunikacja: drogi
Hydrografia: rzeki, kanały, stawy
Nazewnictwo: hydrografia, dzielnice, ulice, place, mosty, miejscowości
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami
Ramka: zwykła
Format: r: 282×292, a: 353×496

Kolekcja: Muzeum Polskich Sił Zbrojnych

Nr katalogu CRP: 00374/36869

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)