28. MAGNI DVCATVS ¦ LITHUANIÆ ¦…

28. MAGNI DVCATVS ¦ LITHUANIÆ ¦ Tabula Divisa tam m Pala-tinatus, ¦ quam in subjacentis Castellanias, ¦ Per F. DE WITT Amstelo-dami ¦ Cum Privilegio Potentiss D. D. ¦ Ordinum Holl Westfrisiaeqs

28.	MAGNI DVCATVS ¦ LITHUANIÆ ¦ Tabula Divisa tam m Pala-tinatus, ¦ quam in subjacentis Castellanias, ¦ Per F. DE WITT Amstelo-dami ¦ Cum Privilegio Potentiss D. D. ¦ Ordinum Holl Westfrisiaeqs
Amsterdam 1662-1688

Blaeu Joannes (Jean, Johann, John) (1596-1673)
Makowski Tomasz (1575-1630)
Radziwiłł Mikołaj Krzysztof (Sierotka) (1549-1616)
Wit (Witt) Frederick (de) Fryderyk (1616-1698)                                       

00664-05074-b 00664-05074-a

Skala 1:3700000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Milliaria Germanica 15 in uno gradu„,”Milliaria Gallica sive Horæ itineris„, „Milliaria Lithuanica 18 in uno gradu„.

Miedzioryt kolorowany, mapa przeglądowa.

Atlas Minor Frederick de Wit. Amstelodami [1662-1688] apud Fredericum de Wit

Przeróbka mapy Litwy Tomasza Makowskiego oparta na mapie J. Blaeu’a zamieszczonej w Atlas Maior… Opisywana mapa pochodzi z Atlas Minor… F. de Witt’a i została przez niego wykonana. W stosunku do mapy Blaeu’a na mapie zmienione zostało parę tekstów i tytuł. F. de Witt holenderski kartograf i wydawca: „In de Calverstraet bij den Dam inde Witte Paskaert”, swoje wydawnictwo założył w 1648 roku, po czym w roku 1674 kupił kilka płyt od rodziny Blaeu’ow, które przerobił i zamieszczał wykonane z nich mapy w swoich atlasach. Na E w treści przy ramce tekst: „Spectator ¦ Habes hic Magni Dvcatvs Lituaniæ, ut anti:¦quis terminis continebatur, descriptionem accu:¦ratam, minus verò regionum adjacentium: Quævis ¦ igitur loca in longitudine circino expressæ quanti:¦tati non respondere, noli mirari; iter enim obli:¦quum id facit, et inolqualitas miliarium; quæ Li:¦thvanica Polonicis, Rußica et Podolica Lith:¦vanicis ampliora sunt. ¦¦ Illustratio sinium M. D. Lithvaniæ. ¦ * Signum hoc punctis Superpositum ¦ antiquos ¦ o. hoc verò novos Lithvaniæ termi:¦nos declarat, ubi autem utrumque ¦ in iisdem punctis, ibi et recentis et ¦ antiqui limites concurrunt.„, na W przy ramce legenda osiedli: „Signorum ¦ declaratio. ¦ Vrbs ¦ Civitas ¦ Civitas cum ¦ Palatinatu ¦ Civitas judicialis vel ¦ districtualis ubi can:¦sie nobil. disceptantur ¦ Domicilium Ducum ¦ Sedes Episc. Romani ¦ Sedes Episcopi Græco¦rum quos vulgo Wla¦dicas appellant ¦ Oppidum ¦ Pagus cum demo ¦ Nobilis. Na SE w treści „Pogoń”, herb Litwy oraz róża wiatrów, mapa wykonana w orientacji zachodniej, opisane strony świata: Occidens, Oriens, Septentrio, Meridies. Na NE ręcznie numer strony: „74”. Na odwrocie na NE ręcznie: „Lithuanie”.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: 9-st sygnatura
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Nazewnictwo: hydrografia, prowincje 2-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 20′, w ramce wewnętrznej oznaczone graficznie co 2′.
Ramka: zwykła, kolorowana
Format: r: 445×527, p: 450×531, a: 529×611

Kolekcja: Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00664/05074

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)