27. DUCATUS ¦ SILESIÆ ¦ SCHWIDNICENSIS…

27. DUCATUS ¦ SILESIÆ ¦ SCHWIDNICENSIS ¦ Auctore Friderico Kuhnovio ¦ Bolcol: lucano Silesio.

27.	DUCATUS ¦ SILESIÆ ¦ SCHWIDNICENSIS ¦ Auctore Friderico Kuhnovio ¦ Bolcol: lucano Silesio.
Amsterdam 1662-1665

Blaeu Joannes (Jean, Johann, John) (1596-1673)
Bartsch Johann Godfried (1674 – 1684)
Kuhn (Kuhnovio, Kühnovio) Fredrich (1602-1675)

00704-05114-b 00704-05114-a

Skala 1:207000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Milliaria Germanica Communia

Miedzioryt kolorowany złocony, mapa ogólnogeograficzne.

Atlas Maior sive Cosmographiae Blaviana. Vol. I-XII. Amstelodami 1662-1665 Joh. Blaeu.

Przeróbka mapy Księstwa Świdnickiego wykonanej przez śląskiego kartografa F. Kuhna i zamieszczona w Cosmographiae Blaviana J. Blaeu’a. Mapa rytowana prawdopodobnie przez J. G. Bartschaswidnickiego rytownika i wydawcę. Wielki atlas Blaeu’a obejmuje 11 tomów i uchodzi za jedno z najznakomitszych dzieł kartograficznych na przestrzeni wieków. Na NE w treści kartusz z przywilejem: „Illustri, et Generoso Domino, ¦ D. OTTONI, Lib: Baroni à Nostitz in Rockhitnitz, ¦ Seifersdorff, Herzogswaldaw, Lobris. Prefen, Mangschütz et Neuendorff, ¦ Sacr. Cæs. Maja. à Consiliis, et Capitaneo Swidnicensis et Iaurani Ducatuum: ¦ ut et ¦ Plurimum Reverendis Præsulibus, Illustrißimis Generosis Comitibus et ¦ L. L. Baronibus, Nobilibus, Strenuis, Equestris Ord. D. D. Provincialibus univer-¦sis Ducatus Swidnicensis, Dominis suis gratiosißimis, ¦ Delineationem hanc Ducat. Laurani humillime D. D. Fridericus Kühn.„, na SE w treści 7-stopniowa legenda miejscowości: „Notularum Explicatio”, na NW w treści przy kartuszu tytułowym dwa herby Śląska. Na odwrocie na E tekst: „DE SILESIA.„, numer strony: „67„, ołówkiem: „Śląsk ¦ Ł12”, na EE ręcznie: „odnowiciel” odnosi się do wzmianki w tekście o Królu Polskim Kazimierzu, na SE pod tekstem: „Cc„, ołówkiem: „Kühn-Hondius ¦ 1633 ¦ No/73″. Na W tekst: „DESCRIPTION„, wykaz książąt świdnickich.

Rzeźba: kopczyki zróżnicowane
Hydrografia: rzeki, jeziora
Osiedla: sygnatura 7-stopniowa, kółka
Nazewnictwo: hydrografia, księstwa, prowincje, 3-st osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami na E i na, W co 5′ oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej, co 1′
Ramka: zwykła, kolorowana
Format: r: 423×534, p: 427×536, a: 530×640

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00704/05114

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)