26. WARSAW

26.	WARSAW
Londyn 1944

Dowództwo Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

00372-36867-b 00372-36867-a

Skala 1:50000

Offset, mapa wojskowa

Mapa wojskowa opracowana na podkładzie topograficznym przedstawiająca sytuację w Warszawie w czasie Powstania Warszawskiego dnia 24 sierpnia 1944 roku. Mapa wydana w języku angielskim. Na odwrocie stempel: „MUZEUM P. S. Z.”, „MUZEUM ¦ N 1124”, „NR. KAT. ¦ 1590”, ołówkiem: „14.571”

Zabudowa: zarys
Komunikacja: drogi
Hydrografia:     rzeki, kanały, stawy
Nazewnictwo:    hydrografia, dzielnice, ulice, place, mosty, miejscowości
Współrzędne geograficzne:            opisane między ramkami
Ramka:            zwykła
Format:            r: 282×292, a: 353×496

Kolekcja:         Muzeum Polskich Sił Zbrojnych

Nr katalogu CRP: 00372/36867

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)