26. LA PRVSSIA ¦ Diuisa in…

26. LA PRVSSIA ¦ Diuisa in Reale ¦ che appartiene al Ré di Polonia ¦ et in Ducale ¦ che spetta all’Elettore di Brandenburgo ¦ e subdiuisa nelle sue Prefetture ¦ conforme il Goueruo presente ¦ da Giacomo Cantelli da Vi-gnola ¦ suddito, e Geografo del ¦ Sereniss. Sig. Duca di Modena ¦ e data in luce da Gio Giac. o Rossi dalle ¦ sue stampe in Roma alla Pace ¦ con Priuil. del S. P. ¦ 1689.

26.	LA PRVSSIA ¦ Diuisa in Reale ¦ che appartiene al Ré di Polonia ¦ et in Ducale ¦ che spetta all’Elettore di Brandenburgo ¦ e subdiuisa nelle sue Prefetture ¦ conforme il Goueruo presente ¦ da Giacomo Cantelli da Vi-gnola ¦ suddito, e Geografo del ¦ Sereniss. Sig. Duca di Modena ¦ e data in luce da Gio Giac. o Rossi dalle ¦ sue stampe in Roma alla Pace ¦ con Priuil. del S. P. ¦ 1689.
Rzym 1689

Barbey (Barbieri) Antonio (1670- ~1730)
Cantelli [Da Vignola] Giacomo [Jacobo] (1643-1695)
Rossi (Ruberis) Giacomo Giovanni de (XVII/XVIII w.)

00497-11830-b 00497-11830-a

Skala 1:500000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Scala„, „Miglia d’Italia„, „Leghe communi di Francia„, „Leghe comuni di Germania„, „Leghe di Polonia„.

Miedzioryt czarno biały, mapa ogólnogeograficzna.

(Mercurio geografico overo guida geografica in tutte le parti del mondo… cura di Giovanni Giacomo de Rossi… Roma (1684-1714))

Mapa pochodzi prawdopodobnie z wielokrotnie wydawanego w Rzymie atlasu Mercurio Geografico overo Guida Geografica in tutte le parti del Mondo, conforme le tavole geografiche del Sansone, Baudrand e Cantelli. Data in luce con direttione, e cura di Gio. Giacomo de Rossi nella sua stamperia in Roma alla Pace, all’insegna di Parigi con Priu: del S. Pont. Tomo Primo. (Half title) La guida del Mercurio geografico per tutte le parte del mondo. Mercurio geografico overo Guida geografica in tutte le parti del mondo conforme le tavole di Giacomo Cantelli da Vignola geografo del Sereniss. Signor Duca di Modena intagliate albulino dà Antonio Barbey. Tomo secondo dato in luce con direttione e cura da Domenico de Rossi erede di Gio. Giacomo de Rossi nella sua stamperia in Roma alla Pace con privilegio del Sommo Pontifice et licenza de superiori l’anno 1692… Atlas De Rossiego w 2 tomach, podobny do atlasu Coronellego z tego samego okresu, z wygrawerowaną dekoracyjną stroną tytułową. Zawiera 150 grawerowanych ręcznie kolorowych map z ozdobnym kartuszem tytułowym na 181 arkuszach. Niektóre mapy mają 2-4 numery stron. Indeks obejmuje płytki 1-95 z pierwszego tomu i płytki 96-181 z drugiego tomu. Mapy datowane na lata 1669-1715, wydane przez Giova. Giac. de Rossi i Domenico de Rossi, wywodzą się głównie z map Cantelli da Vignola, ważnego siedemnastowiecznego kartografa, który był pionierem włoskiego stylu delikatnego, śmiałego grawerowania, który ostatecznie został przyjęty i rozszerzony przez Vincenzo Coronelli i Nicolas Sanson (20 grudnia 1600-07 lipca 1667) francuski kartograf, określany przez niektórych twórcą francuskiej geografii. Mapy grawerowane przez Baudranda, Franciscusa Donia, G.B. Falda, Jean Lhuilier, Vin Mariotti, Gasparo Pietro Santa, Salomon Rogiers i Giorgio Widman, Lubin, Titi, Ameti, Magini i Mattei. Oprawione w niebieską pół skórzaną oprawę. Giovanni Giacomo De Rossi (1627 – 1691) był włoskim drukarzem i wydawcą działającym w XVII-wiecznym Rzymie. Giovanni odziedziczył ważną rzymską drukarnię założoną pierwotnie przez jego ojca, Giuseppe de Rossi (1570-1639). W połowie XVII wieku firma Rossi była uważana za najbardziej aktywną i najważniejszą prasę w Rzymie. Na SE między ramkami: „Antonio Barbey Sc.„, w treści róża wiatrów. Na NW tekst w kartuszu: „All’cmmo. e Reu mo. Prencipe ¦ Il Sigr. Cardinal Denhoff. ¦ Esce alla Luce delle mie stampe la Tauola Geografica della ¦ Prussia: oue resteranno seMuzeum Polskie w Rapperswilue piu’ celebri, e uiue le memo: ¦ rie delle gloriose iMuzeum Polskie w Rapperswiluese de gl’Enrici, Gerardi, et altri ¦ ualorosi Progenitori di V. E. Ond’io con giusta ragione ¦ prendo ardire di fregiarla con il cospicuo Nome dell’ ¦ E. V. per qualificar’ insieme quello, con cui riueren: ¦ temente mi pregio di far mi conoscere ¦ Dell’Emra Vrà ¦ Humilissmo. et Ossequiosiss mo. ¦ Ser re. Gio: Giacomo de’ Rossi.„. Na odwrocie na NE ręcznie: „14„, na SE ołówkiem: „Rossi ¦ Prussia„.

Znak wodny: Lilia w okręgu
Rzeźba: kopczyki
Osiedla: widoki, sygnatura. kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora
Ramka: zwykła
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′.
Format: r: 427×580, p: 431×583, a: 469×604

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00497/11830

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)