26. DUCATUS ¦ SILESIÆ ¦ IAVRANI…

26. DUCATUS ¦ SILESIÆ ¦ IAVRANI ¦ DELINEATIO ¦ Auctore Friderico Kuhnovio ¦ Bolcol: Siles.

26.	DUCATUS ¦ SILESIÆ ¦ IAVRANI ¦ DELINEATIO ¦ Auctore Friderico Kuhnovio ¦ Bolcol: Siles.
Amsterdam 1662-1665

Blaeu Joannes (Jean, Johann, John) (1596-1673)
Bartsch Johann Godfried (1674 – 1684)
Kuhn (Kuhnovio, Kühnovio) Fredrich (1602-1675)

00707-05117-b 00707-05117-a

Skala 1:207000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Scala Milliarium Germanicorum communium

Miedzioryt kolorowany, mapa gospodarcza.

Grooten Atlas Cosmographiae Blavianae… Jean Blaeu. Vol. I-XII. Amsterdam 1662-1665 Joh. Blaeu.

Przeróbka mapy Księstwa Jaworskiego wykonanej przez śląskiego kartografa F. Kuhna i zamieszczona w Cosmographiae Blaviana J. Blaeu’a. Mapa rytowana prawdopodobnie przez Johanna Godrfrida Bartscha, świdnickiego rytownika i wydawcę dziaöajäcego przde wszystkim w Berlinie. Wielki atlas Blaeu’a obejmuje 11 tomów i uchodzi za jedno z najznakomitszych dzieł kartograficznych na przestrzeni wieków. Na E w treści kartusz z przywilejem: „Illustri, et Generoso Dno, ¦ D. OTTONI, ¦ Lib: Baroni à Nostitz in Rockhitnitz, ¦ Seifersdorff, Herzogswaldaw, Lobris, ¦ Prefen, Mangschütz et Neuendorff, ¦ Sacr. Cæs. Maja. à Consiliis, et Capitaneo ¦ Swidnicensis et Iaurani Ducatuum: ¦ ut et ¦ Plurimum Reverendis Præsulibus, ¦ Illustrißimis Generosis Comitibus et ¦ L. L. Baronibus, Nobilibus, Strenuis, Eques-¦tris Ord. D. D. Provincialibus universis ¦ Ducatus Iaurani, Dominis ¦ suis gratiosißimis, ¦ Delineationem hanc Ducat. Laurani humillime D. D. ¦ Fridericus Kühn.„, opisane strony świata: Septentrio., Meridies., Oriens., Occidens, na W w treści 8-stopniowa legenda miejscowości i 7-stopniowa legenda rozmieszczenia przemysłu górniczego i hutniczego: „Notularum Explicatio”, na NE w treści herb księstwa jaworskiego, na NW w treści herb Śląska. Na odwrocie na E tekst: „t’ HARTOGHDOM ¦ JAUWER.„, Numer strony: „35,b„, na SE pod tekstem: „Kk2„, na W tekst: „t’ HARTOGHDOM JAUWER.„, Pod tekstem: „GLO-„.

Znak wodny: atlas
Ramka: zwykła
Rzeźba: kopczyki zróżnicowane
Hydrografia: rzeki, jeziora
Osiedla: sygn. 8-stopniowa, kółka
Nazewnictwo: hydrografia, księstwa, prowincje, 3-st osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami na E i na, W co 5′ oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej, co 1′
Format: r: 422×530, p: 425×534, a: 515×618

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00707/05117

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)