259. Carte Générale ¦ ROUTIÉRE HISTORIQUE…

259. Carte Générale ¦ ROUTIÉRE HISTORIQUE ET STATISTIQUE ¦ des Etats de l’ancienne République de ¦ POLOGNE ¦ Indiquant son étendue territoriale avant le premier partage en 1772, ¦ avec les divisions établies en 1815, l’epoque du sixiéme partage de ce pays, ¦ consommé dans le congres de Vienne.¦ Dressée par ¦ LEONARD CHODZKO. ¦ Paris 1842.

259.	Carte Générale ¦ ROUTIÉRE HISTORIQUE ET STATISTIQUE ¦ des Etats de l’ancienne République de ¦ POLOGNE ¦ Indiquant son étendue territoriale avant le premier partage en 1772, ¦ avec les divisions établies en 1815, l’epoque du sixiéme partage de ce pays, ¦ consommé dans le congres de Vienne.¦ Dressée par ¦ LEONARD CHODZKO. ¦ Paris 1842.
Paryż 1842

Chodźko Léonard (Borejko) (1800-1871)
Plater Stanisław (Comte Stanislas) (1784-1851)                                            

01504X-39036-MPR-0246-12-152-07-b 01504X-39036-MPR-0246-12-152-07-a

Skala 1:2700000; podziałki liniowe: „Milles Polonais de 15an degré„, „Wersts Russes de 104½ Degré„, „Lines communes de France de 25an Degré„.

Miedzioryt kolorowany, mapa historyczno-statystyczna

Ryc.: 790; Poz.: 259; 01504X/39036-MPR-0246-12-152-07

Atlas historique de la Pologne ancienne et moderne… Par Leonard Chodzko. Paris 1842. Stanislas Plater

Mapa opracowana przez polskiego emigranta i wielkiego propagatora sprawy polskiej na obczyznie Leonarda Chodźko. Osiadł on na stałe w Paryżu w 1826 r. Wydawał szereg prac głównie w języku polskim dotyczacych polskiej historii, geografii i statystyki. Wydał również szereg map. Chodźko zgromadził pokaźną kolekcję polskich dokumentów i archiwów jako aktywny działacz Wielkiej Emigracji. Po jego śmierci zbiory te trafily do Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu, przewiezione do Polski w roku 1927 wraz z innymi archiwami rapperswilskimi prawdopodobnie w 1939 r. w całosci spłonęły. Plater to nazwisko arystokra-tycznej rodziny pochodzenia niemieckiego, której niemiecko-bałtyccy członkowie hrabiowie von Plater mieszkali na terenie dzisiejszej Polski, Litwy i Rosji. Rodzina ta nadal istnieje w Polsce, z liniami Broel-Plater i Plater-Syberg. W Australii jest też gałąź rodziny, de Plater. Obecną głową rodziny jest zamieszkały w Belgii hrabia Stanislas Plater-Zyberk (ur. 1949). Ta sekcja jest pusta, niewystarczająco szczegółowa lub niekompletna. Plater pochodzi ze średniowiecza w Westfalii. Część rodziny osiadła w Inflantach; gałąź, która pozostała w Niemczech, wymarła w 1659 r. Następnie Platerowie oddali się na służbę Polsce lub Rosji. Jacka Platera (1750-1803): właściciel zamku Kreskau, kawaler Orderu Świętego Stanisława i Orderu Orła Białego, brał udział w koronacji Pawła I Rosji jako przedstawiciel Rządu Połockiego. Ludwig de Plater (1774-1846), hrabia i polski patriota: urodzony w rodzinnym zamku w Kreskau, wstąpił w 1794 r. Jako ochotnik, zaciągnięty do polskiej armii w czasie powstania kościuszkowskiego, Generał Józef Sierakowski (1750-1817). W 1815 r. Został członkiem Rady Państwa Królestwa Polskiego, gdzie kierował Sekcją Domen i Lasów. W czasie powstania styczniowego 1830–1831 wraz z gen. Kniaziewiczem stanął na czele poselstwa rządu powstańczego w Paryżu; po klęsce powstania został skazany na wygnanie i konfiskatę majątku. Pozostaje w Paryżu i blisko księcia Adama Czartoryskiego zostaje wiceprezesem Towarzystwa Literackiego Polskiego, które spotkało się w Hotelu Lambert. W 1840 r. Wrócił do Posnanii (Wielkie Księstwo Poznańskie, wówczas część Królestwa Prus) i tam zmarł 6 października 1846 r. Stanislas von Plater (1784-1851), brat poprzedniego, archeolog i historyk Polski, autor w języku francuskim Historycznego Atlasu Polski (1827). Émilie Plater (1806-1831), bohaterka powstania listopadowego 1830; należy do linii wileńskiej. César de Plater (1810-1869), kuzyn Stanislasa von Plater, prezesa Towarzystwa Literackiego Polski; właściciel majątku Gura koło Śremu. Ladislas de Plater (1808-1889), brat poprzedniego, twórca w Paryżu gazety Le Polonais, założyciel Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Wspierał polskie powstania 1830 i 1863. Nicolas Plater-Syberg (zm. 1863), wojewoda wileński. Alexandre de Plater-Syberg (1899-1981), kapłan, prałat Jego Świątobliwości, pisarz i memorialista. Jego wspomnienia zostały wznowione w 2016 roku przez Lacurne w zbiorze „W innych czasach” pod tytułem Orages d’Europe. Władysław Plater (właściwie Broel-Plater; Wilno, 7 listopada 1808 – 22 kwietnia 1889, Broelberg koło Kilchberga, niedaleko Zurychu, Szwajcaria) był pol skim hrabią, patriotą, powstańcem i kuzynem Emilii Plater. Wraz z Agatonem Gillerem założył Polskie Muzeum Narodowe w Rapperswilu w Szwajcarii. Członek znanej spolszczonej rodziny Kurlandzkiej Platerów Władysław Plater brał udział w powstaniu listopadowym 1830 r. Przeciwko cesarskiej Rosji. Jego starsza kuzynka Emilia Plater odegrała znaczącą rolę w walce, w której zginęła. Jego rola w powstaniu zbrojnym zmusiła go do wygnania. W 1832 r. Był jedną z kilku postaci, którym udało się wpłynąć na brytyjską opinię publiczną na rzecz sprawy polskiej. Przebywając na emigracji w Paryżu, w okresie Wielkiej Emigracji, założył czasopismo Le Polonais (1833–36). W 1863 roku Plater ponownie zaangażował się politycznie w kolejnym polskim powstaniu przeciwko rosyjskiemu jarzmu. Z okazji stulecia konfederacji barskiej w 1868 roku Plater kazał postawić kolumnę zwieńczoną polskim orłem z łacińskim napisem „Magna res libertas” (wielka sprawa wolności) w szwajcarskim mieście Rapperswil, nad brzegiem Jezioro Zuryskie. Dwa lata później, 23 października 1870 r., Założył Muzeum Narodowe w Polsce, wydzierżawiwszy zamek Rapperswil na 99 lat. Miał stać się głównym repozytorium polskich pamiątek historycznych, biblioteką i archiwum opartym na darowiznach i spuściznach członków Wielkiej Emigracji. Zaledwie sto lat później kolekcja, która wcześniej powróciła do Warszawy w niepodległej Polsce, została podpalona w 1944 r. Przez niemieckich okupantów w ramach systematyczne– go dziesiątkowania polskiego i żydowskiego dziedzictwa na ziemiach polskich, w odrodzeniu ich wcześniejszego Kulturkampfu. Plater poznał i poślubił aktorkę Karoline Bauer w Rapperswilu. Stanisław Broel-Plater hrabia Plater (ur. 10 maja 1784 w Dawgieliszkach na Litwie, zm. 8 maja 1851 we Wroniawach) – polski historyk, geograf, tłumacz, pionier statystyki polskiej i światowej, kartograf i encyklopedysta, kapitan Wojska Polskiego . Urodził się w 1784 roku na Litwie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pochodził ze szlacheckiej rodziny Platerów herbu Platerów. Jego ojcem był Kazimierz Konstanty, ostatni wicekanclerz Litwy, a matką Izabela Borchów, pierwsza w Polsce redaktorka pisma dziecięcego, w latach 1789–1792 wyda-wała w Warszawie tygodnik „Przyjaciel Dzieci”. Stanisław miał 10 rodzeństwa, 4 siostry i 6 braci. Jego bratem był np. Ludwik Plater (1775–1846), senator-kasztelan Królestwa Kongresowego, powstaniec kościuszkowsko-listopadowy, działacz leśny. Był absolwentem Szkoły Głównej w Wilnie . W Księstwie Warszawskim w latach 1806–1815 oficer Wojska Polskiego, z którym prowadził kampanię rosyjską, awansując do stopnia porucznika. W 1815 r. Został kapitanem armii Królestwa Polskiego, ale wkrótce został odwołany. Przeniósł się do Wielkopolski, gdzie poślubił Antoninę Gajewską (1790-1866). Osiadł we Wroniawach, które jego żona przywiozła jako posag. Długo mieszkał w Poznaniu, a później w Paryżu. Był kawalerem Orderu Wojskowego Księstwa Warszawskiego (Virtuti Militari) i pruskiego Orderu Czerwonego Orła. Zmarł w 1851 r. I został pochowany w kościele parafialnym w Wolsztynie.Na N poza ramką tytół: RZECZPOSPOLITA POLSKA ¦ Longitude comptée du Méridien de Paris. NaS poza ramką tekst: „Cette Carte se trouve bureau centra de la POLOGNE ILLUSTRéE, à Paris, Rue St. Germain des Prés, 9.” Kartony i tablice: Krakovie, skala przybliżona 1:60000, Warsovie, skala przybliżona 1:150000, Wilno skala przybliżona 1:80000, cztery tablice statystyczno-historyczne::”Suite de la 5-e Epoque 1850-1851″, „Tableau Statistique des differentes parties de l’ancienne Pologne ¦ dans leur éte en 1850 par STANISLAS PLATER„, „Journées Glorieuses de Février ¦ Suecés constans sur les Russes”, „Combats livres pour l’Inependence Polonaise”. Legenda dodatkowo: opis barw oznaczajacych granice zaborów: niebieski – pruski, zielony – rosyjski, żółty – austriacki, fortece. Na E od ramki legendy tekst: „Na Pour tous les noms Quine sont pas en ¦ Francais nous avons conserve la langue ¦ et l’orthographe polonaises.„. Do legendy: bitwy polskie, bitwy inne. Na NE przy kartonach daty rozbiorów polskich: „Les six partages de la Pologne ¦ ont été consommés. …„. Na odwrocie tekst pisany ręcznie: „Courier de la Guer[re] ¦ [rie] ¦ st”, podpis: „1870”.

Rzeźba: kreski Lehmana
Osiedla: sygnatura, 4-st kółka
hydrografie: rzeki, jeziora, bagna
Komunikacja: 3-st. drogi
Odwzorowanie: ortograficzne
Siatka: geograficzna
Nazewnictwo: hydrografia, regiony, państwa, 2-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′.
Ramka: wewnetrzna zwykła
Format: r: 445X555, p: 483×598, a: 526×699 zewnetrzna ozdobna

Kolekcja: Muzeum Polskie w Rapperswilu

Nr katalogu CRP: 01504X-39036-MPR-0246-12-152-07

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)