25. TRACTUS ¦ BORYSTHENIS ¦ Vulgo…

25. TRACTUS ¦ BORYSTHENIS ¦ Vulgo DNIEPR et NIEPR ¦ à CHURTIKA OSTROW ad Urbem OCZAKOW ¦ ubi in PONTVM EUXINUM ¦ se exonerat.

25.	TRACTUS ¦ BORYSTHENIS ¦ Vulgo DNIEPR et NIEPR ¦ à CHURTIKA OSTROW ad Urbem OCZAKOW ¦ ubi in PONTVM EUXINUM ¦ se exonerat.
Amsterdam 1640-1645

Blaeu Cornelius (+1648)
Blaeu Joannes (Jean, Johann, John) (1596-1673)
Blaeu William (Guiljelmus) Janszoon (Janssonius) (1571-1638)            

00621-05031-b 00621-05031-a

Skala 1:300000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Mill. Germanica.,Mill. Moscovica„, „Mill. Ocrenica.„, „Mill. Polonica.

Miedzioryt kolorowany, złocony, mapa wodna szczegółowa.

Theatrum orbis terrarum sive atlas novus… a Guillelmo et Joanne Blaeu. Amsterdam 1640- 1645 Joh. et Corn. Blaeu.

Dwuczęściowy arkusz południowej części mapy dolnego Dniepru, obejmuje odcinek Dniepru od wyspy Chortyca do ujścia zamieszczona w atlasie J . i G. Blaeu wydanym przez J. i C. Blaeu. G. J. Blaeu, duński kartograf, producent instrumentów pomiarowych i wydawca. Urodził się w Alkmaar i zmarł w Amsterdamie. Studia – Tycho Brache. Swoją firmę wydawnicza ten założył w Amsterdamie w 1596 roku. W 1638 roku firmę obejmuje jego syn Jan, a w 1640 dołącza się do współpracy drugi syn Cornelius. Obydwie części arkusza opatrzone różą wiatrów i wykonane w innych orientacjach, opisane przeprawy wodne, na NE w treści legenda: „Declaratio Characterum ¦ Oppidum Turcæ. ¦ Pagus. ¦ Flumen. ¦ Insulæ ¦ Ruinæ. ¦ Fons ¦ Transitus. ¦ Quercetum.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: plany, kółka
Hydrografia: rzeki, bagna, mielizny, przeprawy wodne
Nazewnictwo: hydrografia, mikroregiony, mezoregiony, makroregiony, 2-st osiedla
Ramka: zwykła, kolorowana
Format: r: 463×538, p: 468×541, a: 504×602

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00621/05031

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)