25. STADTPLAN WARSCHAU

25. STADTPLAN WARSCHAU

25.	STADTPLAN WARSCHAU
Warszawa 1941

Kriegs-Karten- u. Vermessungsamt Warschau                                                     

01499X-39031-b 01499X-39031-a
Sonderausgabe Ausgabe Nr. 1 Stand: 1941 Nur für den Dienstgebrauch !
Grundlagen:
Stadtplan 1:10000 des Stadtplanungs – Amtes
Der Stadt Warschau vom VII. 1039
Ergänzt nach Luftbildern vom X. 1939
Und durch Feldvergleich von 1941

Skala 1:20000; podziałka liniowa: „Maßstab 1:20 000„, 5cm=1km

Offset, plan miasta, mapa szczegółowa, druk ulotny

Plan miasta Warszawy z oznaczonymi granicami Getta. Wydarta część arkusza na SE, (Wilanów, Czerniaków). Mapa podklejona na płótnie, widoczne ślady złożenia.

Hydrografia: rzeki, stawy, kanały
Komunikacja:    ulice, drogi, szosy, ścieżki
Format:            1000×750
Nazewnictwo:    budowle, dzielnice, przysiółki

Kolekcja:         Muzeum Polskie w Rappeswilu

Nr katalogu CRP: 01499X-39031

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)