25. Ducatus SILESIÆ ¦ GROTGANVS ¦…

25. Ducatus SILESIÆ ¦ GROTGANVS ¦ cum Districtu Episcopali ¦ NISSENSI ¦ Delineatore ¦ IONA SCVLTETO, Silesio

25.	Ducatus SILESIÆ ¦ GROTGANVS ¦ cum Districtu Episcopali ¦ NISSENSI ¦ Delineatore ¦ IONA SCVLTETO, Silesio
Amsterdam 1649

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)
Scultetus (Sprotta) Jonasz (1603-1664)

00703-05113-b 00703-05113-a

Skala 1:180000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Mensura Miliaris huius Tabulæ.„.

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna.

Novus Atlas oder Welt-Beschreibung… Das vierdte Theil durch Johann Jansson. Amstelodami 1649 apud Joannem Janssonium.

Przeróbka mapy Księstwa Grodkowskiego śląskiego kartografa J. Scultetusa wykonana przez J. Janssoniusa i opublikowana w atlasie: Novus atlas sive… wydawanym w Amsterdamie przez autora mapy. Na NE w treści karton z tekstem: „Generoso & Magnifico ¦ d. OTTONI HENRICO ¦ de Radschin, in Steina, Wolffsdorf, ¦ Gifmansdorf, Zaupitz, &c. Operis ¦ huius Patrono præcipuo D. ¦ a IONA SCVLTETO Silesio „. Na S w treści napis: „Amstelodami Sumptibus Joannis Janßonii„, oznaczone strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Mapa w orientacji wschodniej. Na SE w treści legenda 6-cio stopniowa osiedli: „Notularum ¦ Explicatio”. Na odwrocie na E tekst: „t’ Vorstendom ¦ GRODKAW ¦ Mer het Bisdom ¦ N E I S Z.” ,NA NE ołówkiem: „198”, pod tekstem: „Ttt„, ołówkiem na SE: „Scultetus – Janssonius ¦ 1638„, na W tekst: „GRODKAW met het Bisdom NEISZ„.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura nieregularna, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora
Nazewnictwo: hydrografia, księstwa, 3-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane na E i na, W co 10′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej na E i na, W co 1′.
Ramka: zwykła, kolorowana, na W między ramkami tekst: „Graden Latitudo
Format: r: 394×487, p: 397×485, a: 470×591

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00703/05113

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)