24. TRACTUS ¦ BORYSTHENIS ¦ Vulgo…

24. TRACTUS ¦ BORYSTHENIS ¦ Vulgo DNIEPR et NIEPR ¦ à BOVZIN usque ad CHURTYCA OSTROW.

24.	TRACTUS ¦ BORYSTHENIS ¦ Vulgo DNIEPR et NIEPR ¦ à BOVZIN usque ad CHURTYCA OSTROW.
Amsterdam 1640-1645

Blaeu Cornelius (1610-1648)
Blaeu William (Guiljelmus) Janszoon (Janssonius, Caesius) (1571-1638)
Blaeu Joannes (Jean, Johann, John) (1596-1673)

00620-05030-b 00620-05030-a

Skala 1:300000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Milliaria Polonica.„, „Milliaria Ruthenica„, „Milliaria Germanica communia.,Milliaria Ocrenica„.

Miedzioryt kolorowany, złocony, mapa wodna szczegółowa.

Theatrum orbis terrarum sive atlas novus… a Guillelmo et Joanne Blaeu. Amsterdam 1640- 1645 Joh. et Corn. Blaeu.

Dwuczęściowy arkusz północnej części mapy dolnego Dniepru, obejmuje cześć Dniepru od Boużyna do wyspy Chortyca zamieszczona w atlasie J . i G. Blaeu wydanym przez J. i C. Blaeu. G. J. Blaeu, duński kartograf, producent instrumentów pomiarowych i wydawca. Urodził się w Alkmaar i zmarł w Amsterdamie. Studia – Tycho Brache. Swoją firmę wydawniczą założył w Amsterdamie w 1596 roku. W 1638 roku firmę obejmuje jego syn Jan, a w 1640 dołącza się do współpracy drugi syn Cornelius. Obydwie części arkusza w języku polskim opatrzone różą wiatrów i wykonaną w innych orientacjach, szczegółowo opisane przeprawy wodne, na S w treści: „Amstelodami ¦ Excud. Joannes Blaeu.„. Na odwrocie na SE ołówkiem: „Joannes Blaeu ¦ 2 ¦ Blaeu ¦ II”.

Rzeźba: kopczyki

Osiedla: plany, kółka

Hydrografia: rzeki, bagna, mielizny, przeprawy wodne

Nazewnictwo: hydrografia, mikroregiony, mezoregiony, makroregiony, 2-st osiedla

Ramka: zwykła, kolorowana

Format: r: 423×551, p: 427×556, a: 514×601

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00620/05030

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)