24. PLAN von DRESDEN im Maaβsstabe…

24. PLAN von DRESDEN im Maaβsstabe 1:15000 der nat. Grösse.

24.	PLAN von DRESDEN im Maaβsstabe 1:15000 der nat. Grösse.
Drezno 1878

Kiessling Alexius (1841-1914)
Winckler, J. F.
Köhler, A.
Jaenicke Heinrich Martin (1818-1872)
Koegel, Otto.
Koppenhagen Wilhelm

01525X-39059-b 01525X-39059-a

Skala 1:15000, Podziałki liniowe; «Schritte, Meile a’7500:tr,», «Meter»

Litografia barwna, plan miasta, mapa topograficzna, w kartuszu tytułowym: Pferdebahn (niebieska linia-sygnatura), druk ulotny.

Pokazuje nazwy ulic, granice dzielnic, kanalizację i inne interesujące miejsca. Tytuł broszury: Nowy plan rezydencji królewskiej ul. Stolica Drezno. Skala 1:15000 naturalnej wielkości….Nadruk litograficzny i druk Wilh. Kopenhaga. Broszura zawiera indeks do mapy.

Hydrografia: rzeki, stawy, kanały
Komunikacja: ulice, drogi, szosy, ścieżki
Format: 1000×750
Nazewnictwo: budowle, dzielnice, przysiółki

Kolekcja: Muzeum Polskie w Rappeswilu

Nr katalogu CRP: 01525X-39059

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)