23. DUCATUS ¦ SILESIÆ ¦ GLOGANI…

23. DUCATUS ¦ SILESIÆ ¦ GLOGANI ¦ Vera Delineatio ¦ Secundâ curâ ac la-bore consecta ¦ A Iona Sculteta Sprotta Silesio.

23.	DUCATUS ¦ SILESIÆ ¦ GLOGANI ¦ Vera Delineatio ¦ Secundâ curâ ac la-bore consecta ¦ A Iona Sculteta Sprotta Silesio.
Amsterdam 1649

Blaeu Cornelius (1610-1648)
Blaeu Joannes (Jean, Johann, John) (1596-1673)
Blaeu William (Guiljelmus) Janszoon (Janssonius, Caesius) (1571-1638)
Hondius Henricus (Henry, Henricum, Hendrick) (1597-1651)
Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)
Scultetus (Sprotta) Jonasz (1603-1664)

00700-05110-b 00700-05110-a

Skala 1:180000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Miliaria Germanica Communia„.

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

Le Théâtre Du Monde Ou Nouvel Atlas Contenant les Chartes et Descriptionis De tous les Pais de terre… Par Guillaume et Jean Blaeu. Vol. I-III. kolofon: Amstelodami 1649 apud Johannem Guilielmi F. Blaeu.

Przeróbka mapy Księstwa Głogowskiego śląskiego kartografa J. Scultetusa wykonana przez J. Janssoniusa i opublikowana w atlasie: Le Théâtre Du Monde… wydawanym w Amsterdamie przez G. i J. Blaeu’ów. Oznaczone strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Mapa w orientacji wschodniej. Na W w treści legenda 6-cio stopniowa osiedli, obiekty kultu religijnego, winnice, kuźnie, jeziora, bagna: „Notularum ¦ Explicatio”. Na SE pod ramką ołówkiem: „333”. Kartusz tytułowy z herbem w koronie: półtarcza prawa – Śląsk, pół- tarcza lewa – Głogów. Na odwrocie na E tekst: „GLOGAW.” , Na NE numer strony: „42„, ołówkiem: „Polonia”, pod tekstem: „Allemagne Pp„, ołówkiem na SE: „Scultetus„, na W tekst: „GLOGAW„.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura nieregularna, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, księstwa, prowincje, 2-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami, co 10′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej na E i na, W co 1′.
Ramka: zwykła
Format: r: 415×503, p: 420×508, a: 501×599

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00700/05110

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)