224. LE ROYAUME DE ¦ POLOGNE…

224. LE ROYAUME DE ¦ POLOGNE ¦ Par le Sr. ROBERT DE VAUGONDY Geogr. ord. du Roi¦ de S. M. Pol. Duc de Lorr. et de Bar et de ¦ l’Academie royale de Nancy ¦ A PARIS ¦ Chez le Sr. Delamarche Géographe. ¦ Rue du Foin St. Jacques, au Collége de Me. Gervais ¦ Avec Privilege 1767

224.	LE ROYAUME DE ¦ POLOGNE ¦ Par le Sr. ROBERT DE VAUGONDY Geogr. ord. du Roi¦ de S. M. Pol. Duc de Lorr. et de Bar et de ¦ l’Academie royale de Nancy ¦ A PARIS ¦ Chez le Sr. Delamarche Géographe. ¦ Rue du Foin St. Jacques, au Collége de Me. Gervais ¦ Avec Privilege 1767
Paryż 1793

Delamarche (Lamarche) Charles François (1740-1817)
Robert de Vaugondy Dieter (1726-1786)
Robert de Vaugondy Gilles (1688-1766)

00308-11494-b 00308-11494-a

Skala 1:2200000; podziałki liniowe: „ECHELLE„, „Mille pas géometriques, de 60 au degré.„, „Lieues d’Allemagne et de Pologne, de 15 au degré.„, „Lieues communes de France, de 25 au degré.„, „Lieues d’une heure, de 29 au degré.

Miedzioryt czarno-biały, kolorowane granice, mapa polityczna, przedstawiona sytuacja po pierwszym rozbiorze Polski.

ATLAS UNIVERSAL. PAR ROBERT GÉOGRAPHE ET PAR ROBERT DE VAUGONDY SON FILS AUSSI GÉOGRAPHE. CORRIGÉ ET AUGMENTÉ DE LA CARTE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISÉE EN DEPARTEMENTS PAR C.F. DELAMARCHE GÉOGR. LEUR SUCCESEUR. A PARIS CHEZ DELAMARCHE GÉOGRAPHE, RUE DU FOIN ST. JACQUES AU COLLEGE DE MAïTRE GERVAIS.

Przeróbka mapy W. de V. Beauplan’a wykonana i wydana po raz pierwszy przez G. R. de Vaugondy. Prowadził on razen z synem Diederen oficynę wydaeniczą w Paryżu, podstawą ich działalności były częściowo zakupione i częściowo odziedziczone płyty Sansonow i Joillota. Gilles otrzymał od króla polskiego St. Leszczyńskiego tytuł „Nadwornego Geografa Krolewskiego” za wykonanie mapy Lotaryngii. ślad tego wydarzenia umieścił w tytułe opisywanej mapy. Atlas, w którym ukazała się mapa wydał spadkobierca oficyny Vaugondow C. F. Delamarche w 1793 roku, wydawał on Atlas Universal… do poczatkow XIX wieku. W kartuszu skalowym legenda: „cette couleur indique ce qui est à l’Allemagne„, „à la Prusse„, „à la Russie„. Na E opis 3-stopniowego podzialu administracyjnego: LA COURONNE DE POLOGNE coMuzeum Polskie w Rapperswiluend. Opisane strony świata: Septentrion, Midy, Orient, Occident. Na odwrocie na NE ręcznie: „II”.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura obrazkowa, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora
Nazewnictwo: hydrografia, góry, prowincje, państwa, 3-stopniowo osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′
Ramka: zwykła
Format: r: 487×618, p: 497×622, a: 558×764

Kolekcja: Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00308/11494

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)