22. SILESIA ¦ INFERIOR ¦ Sereniß.…

22. SILESIA ¦ INFERIOR ¦ Sereniß. ac Celsiss, Principibus ac Dominis ¦ Dn. GEORGIO, Dn. LVDOVICO, ¦ Dn. CHRISTIANO, Fratribus ¦ Ducibus Silesiæ. Ligniciens ac Ber-gensibus, ¦ Dominis gratiosißimis dicata ¦ à Jona Sculteta Sprotta, Silesio.

22.	SILESIA ¦ INFERIOR ¦ Sereniß. ac Celsiss, Principibus ac Dominis ¦ Dn. GEORGIO, Dn. LVDOVICO, ¦ Dn. CHRISTIANO, Fratribus ¦ Ducibus Silesiæ. Ligniciens ac Ber-gensibus, ¦ Dominis gratiosißimis dicata ¦ à Jona Sculteta Sprotta, Silesio.
Amsterdam 1649

Blaeu Cornelius (1610-1648)
Blaeu Joannes (Jean, Johann, John) (1596-1673)
Blaeu William (Guiljelmus) Janszoon (Janssonius, Caesius) (1571-1638)
Hondius Henricus (Henry, Henricum, Hendrick) (1597-1651)
Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)
Scultetus (Sprotta) Jonasz (1603-1664)

00691-05101-b 00691-05101-a

Skala 1:500000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Miliaria Germanica Communia„.

Miedzioryt kolorowany, mapa gospodarcza.

Le Théâtre Du Monde Ou Nouvel Atlas Contenant les Chartes et Descriptionis De tous les Pais de la terre… Par Guillaume et Jean Blaeu. Vol. I-III. kolofon: Amsteldami 1649 apud Johannem Guilielmi F. Blaeu.

Przeróbka mapy generalnej Śląska J. Scultetusa wykonana przez J. Janssoniusa i opublikowana w atlasie: Le Théâtre Du Monde… wydawanym w Amsterdamie przez C. G. i J. Blaeu’w. Oznaczone strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Mapa w orientacji wschodniej. Na NW w treści legenda 6-cio stopniowa osiedli, obiekty kultu religijnego, winnice, kopalnie miedzi, cynku, złota, srebra, kuźnie, cegielnie, jeziora, bagna, znane wzgórza: „Explicatio Notarum.”. Kartusz tytułowy z herbem Śląska zwieńczonym koroną. Na E herb polski, orzeł, na SW gryf czeski oraz herb Łużyc, na SW herb wielkopolski, na S tekst: „Joh: et Corn: Blaeu Excud.„. Na NE ołówkiem: „325”. Na odwrocie na E tekst: „SILESIEN ¦ Inferievre.„, numer strony na NE: „42„, ołówkiem: „Germania”, pod tekstem: „Alemagne Oo„, ołówkiem na SE: „Blaeu 1650 ¦ Scultetus Silesia¦ Inferia„.

Znak wodny: lilia
Rzeźba: kopczyki
Osiedla: 6-cio stopniowa sygn., kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, 2-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami, co 10′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej na E i na, W co 1′.
Ramka: zwykła
Format: r: 416×515, p: 418×520, a: 505×607

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00691/05101

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)