22. Carte ¦ des Environ ¦…

22. Carte ¦ des Environ ¦ DE VARSOVIE ¦¦ КAPTA ¦ OКРЕСTНOСTEЙ ВАРШABЫ ¦ снийата инструментально в 1836 исправленя в 1853 году

22.	Carte ¦ des Environ ¦ DE VARSOVIE ¦¦ КAPTA ¦ OКРЕСTНOСTEЙ ВАРШABЫ ¦ снийата инструментально в 1836 исправленя в 1853 году
Warszawa 1853
00737-11963-b 00737-11963-a

Skala 1:25000; podziałka liniowa: „в Масштабий 200 сазень в английским милийи

Rękopis kolorowany, mapa szczegółowa.

Niezydentyfikowany rękopis planu Warszawy wykonany w orientacji zachodniej

Rzeźba: kreski Lehmana
Hydrografia: rzeki, stawy, kanał
Komunikacja: ulice, drogi, szosy, ścieżki
Format: 930×1554
Nazewnictwo: budowle, dzielnice, przysiółki

Kolekcja:         Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00737/11963

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)