21. REGNI ¦ PRUSSIÆ ¦ et…

21. REGNI ¦ PRUSSIÆ ¦ et ¦ PRUSSIÆ POLONICÆ ¦ Corectissima De-scriptio et Divisio ¦ Regni Scilicet in tres Circulos ¦ et Polonicæ in totidem Palatinatus ¦ cum Utriusq Sub-divisione in Tractus minores ¦ Auctore F. DE WITT Amstelodami ¦ Cum Privilegio D. D. Ordinum Hollandiæ et Westfrisiæ ¦ ex Officina P. Mortier..

21.	REGNI ¦ PRUSSIÆ ¦ et ¦ PRUSSIÆ POLONICÆ ¦ Corectissima De-scriptio et Divisio ¦ Regni Scilicet in tres Circulos ¦ et Polonicæ in totidem Palatinatus ¦ cum Utriusq Sub-divisione in Tractus minores ¦ Auctore F. DE WITT Amstelodami ¦ Cum Privilegio D. D. Ordinum Hollandiæ et Westfrisiæ ¦ ex Officina P. Mortier..
Norymberga 1662-1758

Homann (Homanno) Jan (Johann) Chrzciciel (Baptist) (1663-1724)
Mortier Pierre (1661-1711)
Wit (Witt) Frederick (de) Fryderyk (1616-1698)

00504-11837-b 00504-11837-a

Skala 1:500000; skala przybliżona podziałki liniowe: „Milliaria Germanica et Geometrica Communia, queæ ¦ simul Polonica et Prutenica Magna 15 in uno Gradu„, „Milliaria Gallica Magno sive Horæ Itineris, quæ ¦ Polonica et Prutenica Communia 20 in uno Gradu

Miedzioryt kolorowany, mapa polityczna.

Totius globi terraquei atlas… Vol. I-II. Nürmberg [1662-1758]

Mapa Prus F. de Witt’a kopiowana w wielu atlasach na przełomie XVII i XVIII wieku. Opisywana mapa, przeróbka wykonana przez P. Mortiera pochodzi z atlasu J. B. Homanna. F. de Witt, flamandzki kartograf i wydawca, założyciel oficyny de Witt’ów (1648), wydawał szereg atlasów holenderskich mistrzów i sam dla nich pracował. J. B. Homann, rytownik, geograf i sprzedawca map, członek Pruskiej Królewskiej Akademii Nauk. P. Mortier, amsterdamski sprzedawca map i wydawca. Pieter Mortier, czyli Pierre Mortier jako wydawca książek w języku francuskim, to nazwisko trzech kolejnych pokoleń księgarzy i wydawców w Republice Niderlandzkiej. Pierwszy Pieter Mortier był XVIII-wiecznym twórcą map i rytownikiem, urodzonym w Leiden, synem politycznego uchodźcy z Francji. W latach 1681-1685 podróżował do Paryża, po czym wrócił do Amsterdamu, gdzie od 1685 do 1711 pracował jako  księgarz. W 1690 r.  Uzyskał przywilej wydawania map i atlasów przez francuskich wydawców w Amsterdamie na rynek holenderski. Wykorzystał ten przywilej, aby zdobyć podobny zestaw przywilejów na wydrukowanie „ilustrowanej drukowanej biblii” w 1700 roku. Według Houbrakena, David van der Plas współpracował z Pieterem Mortierem I nad rycinami do Bybelsche Tafereelen (opowiadania biblijne), opublikowanej w Amsterdamie w 1700 roku. Biografia Pierre Mortier w De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen (1718) autorstwa Arnolda Houbrakena, dzięki uprzejmości Digital Library for holenderskiej literatury. Ożenił się z Amelią s’Gravensande (1666-1719), która jako wdowa prowadziła działalność wydawniczą aż do śmierci. W Amsetrdam przebywał w Middeldam, 1685-1686, a następnie w Vijgendam, 1686-1711. Jego tablicą był napis „Stad van Parijs” w latach 1685-1700. Wiadomo było, że użył fikcyjnego adresu wydawniczego w Antwerpii, a także w Londynie. The Short Title Catalog Netherlands przypisuje publikację 261 tytułów Pieterowi Mortierowi I. W pierwszej dekadzie XVIII wieku Mortier rzucił wyzwanie hugenotom Estienne Rogerowi o dominację na rynku nut polifonicznych, wprowadzając wojnę cenową. Para miała dwóch synów, Pietera Mortiera II (patrz poniżej) i Cornelisa Mortiera (1699–1783), którzy we współpracy z Johannesem Covensem I (1697–1774) założyli wydawnictwo map Covens & Mortier (1721–1866), które stało się największy wydawca kartograficzny w XVIII wieku. Zmarł w Amsterdamie. Pieter Mortier II działał w Amsterdamie jako księgarz w latach 1730, 1734-1735, 1740-1741, 1745 i 1749, a także drukarz miejski. Ponadto działał także w Lipsku w latach 1745-1746, 1751, 1753. Jego amsterdamskie interesy znajdowały się na Kalverstraat w 1742 roku oraz w Nieuwendyk, w czwartym domu z Zoutsteg. Jego tablicą była „L’Envie”. The Short Title Catalog Netherlands przypisuje mu publikację 249 tytułów, w tym francuskojęzyczne wydania Rene Duguay-Trouina, Johna Locke’a, Pierre’a Bayle’a oraz cztery ostatnie tomy czternastu tomów Guillaume de Lamberty’ego Memoires pour servir a l’histoire du XVIII siecle. Pieter Mortier III, czasami znany jako „Mortier le juene”, działał w Amsterdamie w latach 1754–1781. Był znany jako księgarz w latach 1763, 1764–1772, 1774–1777, 1779–1781; drukarnia miejska, 1763-1781; i drukarka uniwersytecka, 1765-1766, 1771-1772, 1774, 1776, 1778-1779. The Short Title Catalog Netherlands przypisuje mu publikację 202 tytułów. Jego firma mieściła się w Amsterdamie, w Nieuwendyk, czwartym domu z Zoutsteeg, 1764-1768; Warmoestraat, druga strona wschodnia od St. Annastraat, 1769-1777; i Leliegragt, po stronie północnej, siódmy dom z Heeregragt, 1779-1781. Na NW legenda 28 elementów antropogeograficznych i skrótów: „Sie Notatur…„. Na N w treści mapy róża wiatrów. Poza ramką ołówkiem: „304„, na S pod ramką ołówkiem: „3,10, 0 ¦ 304. „. NA odwrocie na SE ręcznie: „105. Regni Prussiae et Prussiae Polonicae ¦ descriptio . p . F. de Witt.„, ołówkiem: „De Witt 1670„.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: plany, sygnatura, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, 3-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 30′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 5′.
Ramka: zwykła
Format: r: 457×587, p: 466×597, a: 508×622

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00504/11837

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)